Švajcarska – zemlja sa najvećim rezervama zlata i deviza u Evropi

9

Najveće rezerve zlata i deviza u Evropi ima Švajcarska, podatak je referentnog izvora The World Factbook koji djeluje pri Centralnoj obaveštajnoj agenciji SAD-a.

Na mapi koju je objavio The World Factbook prikazane su rezerve deviza i zlata u dolarima u svim evropskim zemljama, a koje su na raspolaganju centralnoj monetarnoj vlasti za korišćenje u ispunjavanju platnobilansnih potreba.

Prema toj mapi, rezerve zlata i deviza u Švajcarskoj iznose 679,3 milijarde dolara. Na drugom mjestu je Rusija sa rezervama zlata i deviza u vrijednosti od 418,5 milijardi dolara, a na trećem mjestu je Njemačka sa rezervama deviza i zlata u vrijednosti od 185,3 milijarde dolara, piše Kliks.

Rezerve zlata i deviza u vrijednosti između stotinu i dvije stotine milijardi dolara imaju i Češka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Poljska i Turska.

BiH se smjestila odmah poslije Irske sa rezervama zlata i deviza u vrijednosti od 5,3 milijarde dolara.

Rezerve zlata i deviza u Srbiji iznose 10,7 milijardi dolara, dok se na posljednjem mjestu mape smjestila Estonija sa rezervama zlata i deviza u vrijednosti od 389 miliona dolara, a odmah iznad nje je Crna Gora.

Foto: RTRS