Košarac: Nadležni pododbor razmatraće pitanje izgradnje odlagališta

47
Foto: mvteo.gov.ba

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac uputiće zahtjev Pododboru za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj između EU i BiH da na sjednici u maju razmotri pitanje izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

– Naša je obaveza i odgovornost da zaštitimo zdravlje građana iz opština u dolini Une, kao i prirodnu sredinu. To je nulti prioritet, od kojeg nećemo odustati. Zbog toga želimo da aktivno uključimo zvanični Brisel i tražimo neophodnu pomoć u sprečavanju Hrvatske da u neposrednoj blizini granice gradi sporno odlagalište – poručio je Košarac.

On je najavio da će BiH dostaviti traženu dokumentaciju kako bi Evropska komisija na sjednici Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj mogla razmotriti naredne korake, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Košarac je pojasnio da ovaj korak predstavlja jednu od aktivnosti koje njegovo ministarstvo, u koordinaciji sa resornim entitetskim ministarstvima, preduzima s ciljem informisanja nadležnih institucija u Briselu i zajedničkih tijela EU i BiH u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o predmetnoj problematici.

– Iskoristićemo i ovu priliku da naše evropske partnere obavijestimo o jedinstvenom stavu svih nadležnih institucija u BiH o protivljenju namjeri Hrvatske da u našem dvorištu odlaže sporni otpad. Odlučni smo da, uz pomoć EU, insistiramo na tome da Hrvatska odustane od Trgovske gore kao potencijalne lokacije za izgradnju odlagališta – naglasio je Košarac.

On je izrazio opredjeljenje za nastavak izgradnje dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, te poručio da je neophodno diplomatski tražiti rješenje na korist 250.000 građana, koji su ugroženi izgradnjom odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

– To je razlog zbog kojeg ponovo apelujem da Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara uloži dodatne napore i u potpunosti aktivira diplomatsko-konzularnu mrežu u rješavanje ovog pitanja. Nedopustivo je da Trgovska gora bude predmet politizacije jer ne smijemo kalkulisati sa zdravljem naših građana i očuvanjem prirodne sredine – naglasio je Košarac.

Uprkos protivljenju građana sa obje strane rijeke Une, kao i predstavnika lokalnih vlasti u slivu rijeke Une u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Vlade Unsko-sanskog kantona, te vlasti Republike Srpske i BiH, Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane „Krško“ odlaže u kasarni „Čerkezovac“ na Trgovskoj gori, opština Dvor, na samoj granici sa BiH.

Potresi koji se danima registruju u Hrvatskoj dali su slučaju „Trgovska gora“ novu dimenziju, pogotovo jer se Petrinja kao epicentar zemljotresa nalazi samo četrdesetak kilometara od kasarne „Čerkezovac“ i planirane lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada.