Vladislav Petković Dis – tamna boemska lirika

20
Foto: Vladislav Petković Dis

Srpski pjesnik Vladislav Petković Dis (1880 – 1917) rođen je 12. marta 1880. godine.

Nepriznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu, Dis je pjesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave.

Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, on je opjevao „tamnicu života“.

Antologijskim se smatraju njegove pesme „Možda spava“, „Sa zaklopljenim očima“, „Utopljene duše“, „Jutarnja idila“, „Plave misli“… Dis je po prirodi bio boem.

Sa Simom Pandurovićem uređivao je „Književnu nedelju“, bio ratni izvještač pri srpskoj Vrhovnoj komandi u Prvom balkanskom ratu, prešao Albaniju i kao izbjeglica boravio u Francuskoj.

U povratku, brod na kome se nalazio, torpedovala je njemačka podmornica i veliki pjesnik našao je svoje posljednje utočište u Jonskom moru, kod Krfa.