Blez Paskal – tvorac računa vjerovatnoće

376
Foto: Blez Paskal

Francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blez Paskal (1623-1622), koji je postavio osnove računa vjerovatnoće, preminuo je 19. avgusta 1623. godine.

Kao veoma mlad, istakao se otkrićima iz geometrije i fizike: u 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine, koja je obavljala četiri osnovne računske operacije.

Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama, a sa francuskim matematičarom Pjerom Fermaom postavio je osnove računa vjerovatnoće.

Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada sa visinom te da se pomoću barometra može utvrditi visina planina.

Do 24. godine se bavio samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom.

Povukavši se u manastir jansenističkog reda Por-Roajal, Paskal je napisao „Pisma jednom provincijalcu“, te ogled „Misli“, koji u fragmentima predstavljaju apologiju hrišćanstva.