Britanci i Amerikanci spremili plan za ukidanje Republike Srpske – ovo je strategija

128
Foto: EUFOR

Pojačano britansko prisustvo u BiH, kako saznaje ATV, već je rezultovalo planovima o ukidanju Republike Srpske i smjenama njenih funkcionera.

Plan je plod sastanka britanskih i američkih operativaca koji su skrojili strategiju u nekoliko tačaka.

Sastanak je održan u Kampu Butmir – Sarajevo, gdje se nalazi komandni i obavještajni centar združenih snaga „Task Force“, kojeg čine Amerikanci i Britanci.

Plan za ukidanje Republike Srpske uključuje primjenu bonskih ovlašćenja, kojim se planiraju smjene izabranih predstavnika u Republici Srpskoj, ukdanje izvršne i zakonodavne vlasti, čime bi se praktično razvlastili organi upravljanja u Republici Srpskoj.

Za te namjene planira se strateško pozicioniranje snaga u sastavu EUFOR-a na ključne tačke, koje će biti ojačane četom za brzo reagovanje koju bi činili NATO vojnici.

EUFOR trenutno ima 17 timova za vezu i osmatranje, 600 vojnika i prištabske dijelove koji se nalaze u Sarajevu.

Operativnim planom, koji je već sačinjen, predviđa se pozicioniranje NATO/EUFOR snaga, ranga čete do ranga bataljona, u Distriktu Brčko, radi presijecanja Republike Srpske na dva dijela, kao i obrazovanje vojno-policijskih snaga velike mobilnosti (poput karabinjera), koje bi imale sposobnost da se u kratkom vremenskom roku rasporede na bilo kom dijelu BiH, radi konfrontacije sa paravojnim jedinicama, policijskim snagama Republike Srpske i građanskom neposlušnošću, odnosno pobunom Srba.