CIK BiH: Status načelnice opštine Drvar jasan i nedvosmislen

39
Foto: Tanjug/Zoran Žestić

U vezi sa zadnjim dešavanjima u Opštini Drvar i statusa načelnice opštine Dušice Runić, Centralna izborna komisija BiH u skladu sa Izbornim zakonom utvrđuje prestanak mandata izabranog člana organa vlasti na svim nivoima prije isteka vremena na koji je izabran i u situacijama ako je opozvan u skladu sa zakonom, saopšteno je iz CIK-a.

CIK u saopštenju podsjeća na odredbe člana 11. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika opština u Federaciji BiH koji propisuje izuzetak od primjene postupka opoziva i prema kojem se postupak opoziva načelnika ne može voditi u godini predviđenoj za održavanje lokalnih izbora.

– Na osnovu pomenutih zakonskih normi status načelnice opštine Drvar Dušice Runiće je jasan i nedvosmislen – zaključio je CIK.