Članovima Predsjedništva BiH upućeno pet prijetnji

14
Foto: Predsjedništvo BiH

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH u prošloj godini zabilježila je 36 prijetnji licima i objektima koje štite službenici Direkcije, od kojih je pet bilo upućeno članovima Predsjedništva BiH, izjavio je direktor Direkcije Mirsad Vilić.

Vilić je naveo da je od ukupnog broja zabilježenih prijetnji, 19 bilo upućeno najvišim zvaničnicima BiH, među kojima je pet članovima Predsjedništva BiH, četiri ministrima u Savjetu ministara, a tri zaposlenima u pravosudnim institucijama.

Zabilježene su i dvije prijetnje predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućeg u domovima Parlamentarne skupštine BiH, dok su još četiri prijetnje bile usmjerene prema predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.

Vilić je rekao za Dnevni avaz da je u prošloj godini zabilježeno 17 prijetnji usmjerenih prema objektima koji su pod zaštitom Direkcije – zgradi Predsjedništva BiH, zgradi zajedničkih institucija BiH, kao i objektima diplomatsko-konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija.

– Sve informacije o ovim događajima proslijedili smo nadležnim policijskim agencijama i tužilaštvima, a kompletan izvještaj o radu Direkcije za prošlu godinu već je pripremljen i biće upućen u nadležne institucije – naveo je Vilić.