Egić: Pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak ostvariće oko 194.000 boraca

6
Foto: Siniša Pašalić/Ringier

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da je u Republici Srpskoj do sada mjesečni borački dodatak primalo 90.000 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske dok će pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak u narednom periodu moći da ostvari oko 194.000 boraca.

– Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji Vlade Republike Srpske i Boračke organizacije Republike Srpske, te donošenja Uredbe Vlade Republike Srpske, starosnu granicu za primanje mjesečnog boračkog dodatka spustili smo sa 60 na 45 godina života, te uveli šestu i sedmu kategoriju – rekao je Egić.

Egić je istakao da je u toku proces podnošenja zahtjeva demobilisanih boraca VRS za jedinstveni mjesečni borački dodatak.

Naveo je da onaj koji je podnio zahtjev u septembru, kada se i krenulo sa podnošenjem zahtjeva, od 1. oktobra ostvaruje pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak i tako za svaki mjesec redom.

Egić je dodao da demobilisani borci VRS koji su primali mjesečni borački dodatak nemaju potrebu da ponovo podnose zahtjev za jedinstveni borački dodatak, jer se njihova imena već nalaze u evidenciji resornog ministarstva.