Evropska komisija preporučila da Ukrajina, Moldavija i Gruzija dobiju status kandidata

46
Foto: European Union

Evropska komisija preporučuje Evropskom savjetu da potvrdi perspektivu Ukrajine, Moldavije i Gruzije da postanu članice EU, odnosno dala je svoje mišljenje o dodeljivanju statusa kandidata.

Evropska komisija je utvrdila da je Ukrajina generalno dobro napredovala u postizanju stabilnosti institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina, da je nastavila sa snažnim makroekonomskim rekordima, da je pokazala makroekonomsku i finansijsku stabilnost, navedeno je između ostalog u saopštenju. Kako se dodaje, Ukrajina mora da nastavi sa ambicioznim strukturnim reformama i da se postepeno približava tekovinama EU u mnogim oblastima.

EK je dala svoje mišljenje, a države članice treba jednoglasno da donesu odluku.

Zahtjevi Ukrajine, Gruzije i Moldavije za članstvo u EU, na osnovu mišljenja Komisije, biće razmatrani na sljedećem Evropskom savjetu 23. i 24. juna.

U međuvremenu, EU ostaje posvećena daljem jačanju veza i produbljivanju njihovog partnerstva za podršku Ukrajini, Moldaviji i Gruziji, u skladu sa našim sporazumima o pridruživanju i dubokim i sveobuhvatnim zonama slobodne trgovine, stoji u saopštenju.

– Ukrajina, Moldavija i Gruzija dijele snažnu i legitimnu težnju ka pridruživanju Evropskoj uniji. Danas im šaljemo jasan signal podrške tim težnjama, iako se suočavaju sa okolnostima punim izazova. I to činimo čvrsto stojeći na našim evropskim vrednostima i standardima, postavljajući put koji treba da slijede da bi se pridružili EU. Mišljenja Komisije predstavljaju prekretnicu u našim odnosima. Zaista, ovo je istorijski dan za narod Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Potvrđujemo da, u dogledno vrijeme, treba da pripadaju Evropskoj uniji. Sljedeći koraci su sada u rukama naših država članica – rekla je Ursula fon der Lajen, predsjednica EK.

Kad je u pitanju Moldavija, EK je zaključila da ta zemlja ima solidnu osnovu da postigne stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava, poštovanje i zaštitu manjina. U saopštenju stoji da je Moldavija postigla napredak u jačanju finansijskog sektora i poslovnog okruženja, da su makroekonomske politike dobre, ali i da ključne ekonomske reforme tek treba da budu preduzete.

Moldavija je, navodi se u saopštenju EK, napravila čvrstu osnovu za usklađivanje sa pravnim i drugim tekovinama EU i da su preduzeti koraci u mnogim oblastima.

Kad je u pitanju Gruzija, Evropska komisija ocijenjuje da i ova država ima uspostavljenu osnovu za postizanje stabilnosti institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina, bez obzira što su nedavni događaji uticali napredak zemlje. Kako stoji u mišljenju, Gruzija je postigla je dobar stepen makroekonomske stabilnosti i ostvarila je dobre rezultate kada je u pitanju ekonomska politika i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, ali se konstatuje da su i toj zemlji potrebne dalje reforme da bi se poboljšalo funkcionisanje njene tržišne ekonomije. Gruzija je, takođe se navodi, uspostavila solidnu osnovu za dalje usklađivanje sa tekovinama EU.

Očekujemo da će zemlje članice donijeti odluke u narednim danima, kaže komesar za proširenje EU Oliver Varhelji. On dodaje da „bi partnerske zemlje već trebalo da počnu da rade na ispunjavanju ključnih reformi navedenih u našoj preporuci“. Ovo je ključno kako bi Ukrajina, Moldavija i Gruzija napredovale na svom putu ka EU, dodao je.