Golić: Dolina rijeke Prače pruža velike mogućnosti za održiv razvoj

13
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Zaštićeno područje klisurasto-kanjonske doline rijeke Prače sa pećinama Govještica i Banja Stijena na području opštine Rogatica pruža izuzetne mogućnosti za razvoj turizma i održivi razvoj ovog dijela Republike Srpske, istakla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.

Golićeva je za Srnu rekla da su pejzažne vrijednosti najvidljivije sa nekoliko vidikovaca sa ivica površi koji pružaju pogled na najmarkantniju crtu reljefa zaštićenog područja – klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Prače.

– Park prirode „Prača“ prostire se na području opštine Rogatica, u ukupnoj površini od 4.067,89 hektara, a na cjelokupnoj površini parka ustanovljava se režim zaštite drugog i trećeg stepena – navela je Golićeva.

Ona je navela da je odluka o proglašenju Parka prirode „Prača“, kojom se ovo područje proglašava zaštićenim, donesena s ciljem očuvanja prirode, kao i sa težnjom da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi.

– Jak utisak na posjetioce ostavlja i sam pristup i kretanje zaštićenim područjem duž Prače, nekadašnjom uskotračnom prugom i prolazak kroz dvadesetak tunela. Vizuelni efekat, uz snažan adrenalinski doživljaj, predstavlja i prehodavanje rijeke Prače radi pristupa pećinama Govještici i Banja Stijeni, kao i savlađivanje prvog jezera Govještice pomoću čamca – rekla je Golićeva.

Ona je navela da se upravljanje Parkom prirode „Prača“ povjerava Javnom preduzeću „Šume Republike Srpske“, odnosno Šumskom gazdinstvu „Sjemeć“ u Rogatici.

Golićeva je pojasnila da su Izmjenama i dopunama prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, kanjon rijeke Prače i pećina Govještica planirani za zaštitu kao Posebni (geološki) rezervat prirode, kategorija jedan b, a pećina Banja Stijena i kao spomenik prirode u kategoriji tri.

Ona je dodala da je i opština Rogatica ovo područje predvidjela za zaštitu opštinskim Planom zaštite prirode od 2016. do 2026. godine.

– Prije proglašenja Parka prirode „Prača“, u Republici Srpskoj imali smo 27 zaštićenih područja, čija ukupna površina iznosi 48.822,63 hektara, što je procentualni udio od dva odsto teritorije Srpske – rekla je Golićeva.

Ona je navela da se sa proglašenjem Parka prirode „Prača“ površina pod zaštitom povećava na 52.890,53 hektara, a što predstavlja 2,17 odsto teritorije Republike Srpske.

Prema njenim riječima, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa izradio je Studiju zaštite-stručnu osnovu za proglašenje Parka prirode „Prača“ u okviru projekta „Postizanje očuvanja biološke raznovrsnosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u BiH“.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je pripremilo akt o proglašenju i obezbijedilo učešće javnosti.

Osnovna vrijednost zaštićenog područja je klisurasto-kanjonska dolina, koju je istoimena rijeka usjekla u srednjem dijelu svog toka na dužini od 14,7 kilometara, od kojih se 11,8 kilometara nalazi u obuhvatu zaštićenog područja.

Na lijevoj dolinskoj strani, u debelim naslagama karbonatnih stijena, pretežno krečnjacima trijasa, formirani su brojni podzemni oblici karstnog reljefa, a najznačajniji su: pećinski sistem Govještice, koji sa dužinom od 9.870 metara predstavlja najdužu pećinu u Republici Srpskoj, kao i pećina Banja Stijena, koja se odlikuje po izuzetnom bogatstvu i raznovrsnosti pećinskog nakita, što je čini jednom od najljepših pećina Srpske.

Prisutan je i značajan broj endemičnih i reliktnih vrsta u kanjonu Prače.

Rijeka Prača u svom kanjonskom dijelu odlikuje se karakteristikama voda gornjeg toka i kao takvu je nastanjuju tri vrste riba: potočna pastrmka, lipljen i peš. Sve ustanovljene vrste riba u kanjonu rijeke Prače predstavljaju indikatorske vrste čiste i kvalitetne vode, ali i doprinose atraktivnosti turističke ponude, s obzirom na veliki broj sportskih ribolovaca.

Vlada Republike Srpske je prošle sedmice na sjednici donijela je odluku o proglašenju Parka prirode „Prača“, kojom se proglašava zaštićenim područje klisurasto-kanjonske doline rijeke Prače sa pećinama Govještica i Banja Stijena, kao park prirode, kategorija pet – zaštićeni pejzaži.