Golić: Što prije usvojiti strategiju u vezi sa pitanjem Trgovske gore

18
Foto: SRNA

Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić očekuje da na nivou BiH što prije bude usvojena strategija zaštite pravnog interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, a što su već uradile entitetske vlade, da bi se na međunarodnom nivou pristupilo rješavanju ovog problema.

Golićeva je rekla Srni da strategija sadrži opis procesnih mogućnosti BiH, kao i informacije o međunarodnim sudovima nadležnim za rješavanje sporova između država, odnosno o nadležnosti i postupku koji može biti sproveden kod Međunarodnog suda pravde u Hagu i Evropskog suda za ljudska prava, u međunarodnoj arbitraži.

Strategija sadrži i informacije o procedurama utvrđenim u relevantnim konvencijama, komitetima, odborima i ostalim sličnim tijelima, te o procedurama i mehanizmima zaštite prava koje su dostupne u skladu sa odredbama Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica (ESPOO konvencije).

– U Nacrtu strategije je analizirano zakonodavstvo Hrvatske u pogledu aktivnosti povodom planiranog nuklearnog odlagališta na Trgovskoj gori. Pravni tim je razmatrao obaveze Hrvatske koje proizilaze iz zaključenih međunarodnih konvencija i ugovora, a koje su od važnosti za zbrinjavanje radioaktivnog otpada – navela je Golićeva.

Ona je dodala da su u ovom dokumentu navedena i ostala sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova koja stoje na raspolaganju BiH, a riječ je o bilateralnim diplomatskim aktivnostima, odnosno o sprovođenju postupka lobiranja i direktnim međudržavnim pregovorima, te o mogućnosti iznošenja spora na rješavanje pred organima UN.

– Jedan od zaključaka je da BiH ima obavezu da pod hitno učini sve neophodno da bi došla do meritornih zaključaka u vezi sa uticajem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane „Krško“ na lokaciji Trgovske gore. Pravni tim je predložio da BiH posredstvom Ekspertskog tima, ili na drugi način, mora raditi na istraživanjima i utvrđivanjima činjenica u cilju konačnog meritornog zaključivanja – rekla je Golićeva.

Ona je istakla da Pravni tim smatra da rad eksperata i naučnika na ovom zaključku mora biti praćen snažnim diplomatskim i međunarodnim pritiskom da Hrvatska bude maksimalno kooperativna i transparentna.

– Predlaže se uključivanje Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i sprovođenje postupaka lobiranja, odnosno da svi predstavnici iz BiH, kao i iz inostranstva, stave na dnevni red temu „Trgovska gora“ sa jasnim opisom problema i sa smjernicama zagovaranja uzimajući u obzir zaključke Strategije o kršenju Protokola o strateškoj procjeni životne sredine (SEA protokol) ESPOO, Arhuske i ostalih konvencija – naglasila je Golićeva.

Ona je dodala da je Pravni tim utvrdio da postoji pravni osnov za zaključak da je Hrvatska prekršila SEA protokol uz ESPOO konvenciju i iz 2003. godine, povodom čega se predlaže pokretanje postupka pred Implementacionim komitetom ove konvencije.

Osim toga, BiH i njeni građani nisu bili adekvatno zastupljeni u javnim raspravama u smislu Arhuške konvencije, te se predlaže pokretanje postupka pred Komitetom za ocjenu usklađenosti Arhuške konvencije i osnivanje „ad hok“ fonda radi vođenja strateških postupaka pred državnim sudovima u Hrvatskoj sa ciljem osiguranja prava na informaciju pogođenom stanovništvu u smislu odredaba ove konvencije koje garantuju to pravo.

Vlada Republike Srpske juče je prihvatila je informaciju o Nacrtu Strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj, koja je udaljena oko 850 metara vazdušne linije od granice sa BiH.

Odlukom Savjeta ministara BiH 29. oktobra 2020. godine formiran je Pravni tim i Ekspertski tim za izradu ove strategije.