Golić: Zbog smeća na ulicama zatražen nadzor nad Komunalnom policijom u Banjaluci

23
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zatražilo je od Republičke upravne inspekcije da izvrši upravno-inspekcijski nadzor nad radom Komunalne policije i Odjeljenja za komunalne poslove grada Banjaluka, nakon što su banjalučke ulice i parkovi bili zatrpani smećem.

– Još uvijek pod utiskom nemilih slika komunalnog otpada koji se, doslovno, valjao po centralnim banjalučkim ulicama i parkovima, zahtijevam od nadležnih organa, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou, da savjesno i odgovorno obavljaju dužnost i da vode računa prije svega o zdravlju i interesima građana, koji su važniji od bilo kojeg političkog interesa – rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.

Prema njenim riječima, kada je davalac komunalne usluge, kojeg je Grad angažovao ugovorom, navodno samoinicijativno, prekinuo da obavlja djelatnost, nadležni organi grada Banjaluka bili su samo nijemi posmatrači koji nisu ništa preduzeli da bi ove nedopustive radnje bile spriječene ili otklonjene, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Ona je istakla da je Komunalna policija grada Banjaluka, shodno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, bila dužna da kontroliše da li se komunalne usluge vrše u skladu sa propisanim uslovima, ali nije preduzela mjere u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima.

– Zato sam, kao resorno nadležni ministar koji vrši upravni nadzor nad primjenom Zakona o komunalnim djelatnostima, morala pisanim putem zahtijevati od njih da rade svoj posao – pojasnila je Golićeva.

Ona je naglasila da Komunalna policija grada Banjaluka nije postupila u skladu Zakonom, čime su u uslovima pandemije izazvane virusom korona dodatno ugroženi životi i zdravlje građana.

– Zato smo podnijeli zahtjev Republičkoj upravnoj inspekciji da u što kraćem roku, u skladu sa Zakonom o upravnoj inspekciji, izvrši upravno-inspekcijski nadzor nad radom Komunalne policije i Odjeljenja za komunalne poslove grada Banjaluka, te da donese odluke u skladu sa odgovarajućim propisima Republike Srpske, cijeneći da je riječ o javnom interesu – rekla je Golićeva.

Ona je još jednom apelovala da nadležni organi na lokalnom i republičkom nivou u uslovima vrlo izazovne higijensko-epidemiološke situacije savjesno i odgovorno obavljaju dužnosti, naročito kada je riječ o komunalnim djelatnostima od posebnog javnog interesa.

Golić je istakla da građani Republike Srpske imaju pravo da imaju čiste javne površine u svojim mjestima, jer je to komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa i predstavlja djelatnost zajedničke komunalne potrošnje.

– Tu zajedničku komunalnu potrošnju plaća svaki vlasnik nekretnine, bilo da je pravno ili fizičko lice, kroz komunalnu naknadu, i zato imate pravo da od svoje lokalne uprave zahtijevate čiste i uredne ulice, uredne zelene površine, javnu rasvjetu, kao i sve ono što je predstavlja zajedničku komunalnu potrošnju – navela je Golićeva.