Karan: Slučaj Ković – (para)policijska država na (ne)djelu

29
Foto: SRNA

Profesor ustavnog prava Siniša Karan smatra da je zabrana ulaska profesoru Milošu Koviću u BiH opasan presedan koji vodi u uspostavljanje policijske države, odsustvo pravne sigurnosti i narušavanje ljudskih prava i sloboda, te ističe da se preko ovakvih bezbjednosnih udara ne smije olako preći.

Karan je naveo da je ovo još jedan bezbjednosni i obavještajni napad na ustavni poredak BiH i da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) BiH ovakvim postupanjem izašla iz zakonom određenih nadležnosti.

– Iako su zabrane ulaska postale već praksa u BiH, postupci ove vrste moraju biti alarm da se stane u kraj samovolji i nezakonitosti rada obavještajnog sektora u BiH – istakao je Karan, podsjetivši i na zabranu ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu 2018. godinu.

Karan je naglasio da se OBA, ponovo, na ovaj način direktno upliće u vođenje spoljne politike BiH, stavljajući se na stranu samo jedne (SDA) politike, te sa tog aspekta određuje koji građani i koje države su prijatelji, a koji su bezbjednosna prijetnja.

Prema njegovim riječima, OBA djeluje samostalno i pod uticajem političkog Sarajeva usmjerena je protiv Srpske, njenog viđenja spoljne politike, njenih prijatelja i političkih istomišljenika.

– Po ko zna koji put ponavljamo da bi u svakoj pravnoj i politički uređenoj zemlji ovo bio znak za prepoznavanje rada otrgnutog obavještajnog sektora koji vodi ka anarhiji i policijskoj državi. Takođe, ovo je i alarm za sve institucije, kontrolne prije svih, da se hitno sastanu i riješe to pitanje. Ipak, nema adekvatnog reagovanja na ovaj slučaj, a institucije zadužene za nadzor su pale na ispitu i kao da ne postoje – navodi Karan.

To je i kaže, najbolji pokazatelj otrgnute moći bezbjednosnih službi BiH, izvitoperenih propisa, nepostojanja adekvatne kontrole, narušavanja principa ustavnosti i zakonitosti i urušavanja vladavine prava i pravne države.

– Obavještajni sektor se duboko involvirao u zakonodavnu sferu, a pokazuje i grubo nepoštovanje zakonske hijerarhije nadređenosti, posebno prema izvršnoj vlasti – upozorio je Karan.

Naveo je da je OBA dužna da prilikom razmjene podataka obavještajne informacije dostavi svim institucijama, uključujući institucije Republike Srpske.

– Međutim, nikada takve informacije institucijama Srpske nije dostavila od svoga nastanka do danas – naglasio je Karan.

Karan napominje da je u svakoj zemlji problem od najvećeg značaja kada bezbjednosne institucije prekrše svoje nadležnosti, a kada to uradi obavještajni sektor, čije su mogućnosti zloupotrebe i manipulacije velike, onda je to najozbiljniji problem.

– OBA je postupanjem u ovom slučaju izašla iz Ustavom i zakonom striktno određenih nadležnosti i pokazala otvoreno da institucije BiH ne funkcionišu, te dala sama sebi nadležnosti koje imaju druge institucije, a to su, između ostalih, Sud i Tužilaštvo BiH. OBA nije ta koja će donositi mjere zabrane, pa i one o ulasku stranaca u BiH, već to rade sudski i drugi organi. OBA je po zakonu dužna samo da štiti ustavni poredak BiH od bezbjednosnih prijetnji direktno vezanih za taj poredak i teritorijalni integritet i suverenitet – objasnio je Karan.

Naglasio je da je OBA neustavno i nezakonito preuzela nadležnost iz oblasti spoljne politike, uvela direktnu primjenu operativnih podataka, sama sebi pribavila proširenu nadležnost, preskočila zakonske procedure i eliminisala svaki vid ustavne i zakonske kontrole – Predsjedništvo, Savjet ministara, parlamentarnu kontrolu.

– I OBA i Granična policija postupili su nezakonito, odnosno izdigli su se iznad zakona, pokazujući svoju samoprigrabljenu snagu i slabost institucija nadzora – naveo je Karan i dodao da se u obrazloženjima rješenja o zabrani ulaska građana u BiH obično navodi da je njegovo prisustvo na teritoriji BiH prijetnja bezbjednosti BiH, javnom poretku ili međunarodnim odnosima BiH.

Imajući ovo u vidu i konstataciju da se OBA ponaša kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara, što ne iznenađuje, kaže da je moguće da OBA učini još neke poteze koji će biti na štetu Srpske i njenih prijatelja, Srbije i Rusije, prije svih.

– Ovim postupkom je načinjena, ne samo šteta profesoru Koviću, čime su ugrožena njegova osnovna ljudska prava i slobode, zabranjena i kažnjena njegova sloboda kretanja i sloboda misli, već i velika šteta i narušen međunarodni ugled i politički kredibilitet Republike Srpske koja je u osnovi suštinska meta – naglasio je Karan.

Profesor ustavnog prava ukazuje da je ovaj slučaj otvorio ogroman broj pitanja koja direktno zadiru u narušavanje Ustava i pokazao da institucija na nivou BiH nefunkcionišu.

On ističe da bi u svakoj ozbiljnoj zemlji ovo predstavljalo tešku povredu Ustava i element policijske države, te naglašava da je stvar alarmanta kada se zna da je sve upereno protiv Republike Srpske.

– Da apsurd bude veći, to čini Agencija čiji je osnovni i jedini zadatak zaštita ustavnog poretka. Njihovo poimanje te zaštite isključuje politiku i ustavno pravo kreiranja spoljne politike najmanje jednog naroda. Ne vidjeti svu ozbiljnost ovakvog postupanja koje je van bilo kakve kontrole je neodgovornost institucija BiH i predstavlja opasnost koja ozbiljno slabi, već ionako slabe temelje krhkog bića BiH – poručio je Karan.