Košarac: Obezbijediti nesmetan transport za potrebe poljoprivrede

10
Foto: Staša Košarac/Instagram

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac zatražio je da Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, u koordinaciji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, omogući nesmetan transport robe za koje je potrebna “D” dozvola preko graničnih prelaza, koji su Odlukom Savjeta ministara određeni za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz BiH.

Ovu inicijativu Košarac je uputio uvažavajući preporuke i mjere entitetskih vlada i ministarstava nadležnih za poljoprivredu, koje se tiču transporta robe u novonastalim okolnostima usljed epidemije virusa korona, saopšteno je danas iz Ministsrtva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

– U koordinaciji sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH, procijenili smo da je neophodno definisati granične prelaze za transport robe za koje je potrebna D dozvola. Riječ je o sadnom materijalu, đubrivu i drugim sirovinama potrebnim za predstojeću proljećnu sjetvu – precizirao je Košarac.

On je istakao da se moraju ubrzati procedure za transport ove robe kako bi domaćim poljoprivrednicima pravovremeno bili obezbijeđeni uslovi da mogu zasijati rekordne površine, jer snabdjevenost tržišta prehrambenim proizvodima ne smije biti dovedena u pitanje.

Košarac napominje da se na listi vitalnih proizvoda koji će imati olakšan promet između zemalja Cefte, između ostalog, nalaze đubrivo, sjemena i sadni materijal.

– U koordinaciji sa nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti, predložili smo Sekretarijatu Cefte listu vitalnih proizvoda na koju smo uvrstili osnovne životne namirnice, lijekove i medicinska sredstva, ali i veterinarske lijekove i preparate, đubrivo, sjemena i sadni materijal, kao i hranu za životinje – naveo je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Košarac je ranije od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražio 24-časovno radno vrijeme inspektora na definisanim graničnim prelazima, kako bi se omogućio nesmetan transport robe.

– Naš zadatak je da u kontinuitetu preduzimamo mjere koje će ublažiti negativne efekte epidemije virusa korona na domaću privredu – istakao je on.

Savjet ministara je na šestoj vanrednoj sjednici, održanoj 24. marta, donio odluku kojom se određuju granični prelazi između BiH i Hrvatske, Srbije i Crne Gore za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz BiH.

U skladu sa tom odlukom, granični prelazi Bijača, Gradiška, Šamac, Neum jedan i Neum dva utvrđeni su za transport robe između BiH i Hrvatske, dok su granični prelazi Rača i Klobuk utvrđeni za transport robe između BiH i Srbije, odnosno BiH i Crne Gore.