Mađarska danas preuzima predsjedavanje EU, proširenje među prioritetima

6
Foto: Shutterstock

Mađarska danas preuzima predsjedavanje EU, a jedan od sedam prioriteta Budimpešte biće doslijedna i na zaslugama zasnovana politika proširenja uz poruku da EU ne može da bude potpuna bez pristupanja Zapadnog Balkana tom bloku.

Pored proširenja, prioriteti mađarskog predsjedavanja biće konkurentnost, odbrana, ilegalne migracije, regionalni razvoj, poljoprivredna politika i demografija, navodi se na sajtu predsjedavanja.

– EU je dugo bila angažovana na obezbjeđivanju evropske perspektive za Zapadni Balkan, jer zajednica ne može biti potpuna bez pristupanja ovog regiona. Integracija regiona donosi korist Evropskoj uniji u ekonomskom, bezbjednosnom i geopolitičkom smislu – navodi se u programu.

U cilju daljeg proširenja i produbljivanja saradnje, dodaje se, partneri će biti pozvani na konsultacije kako u okviru Samita EU-Zapadni Balkan, tako i u okviru Evropske političke zajednice.

Ostalih šest prioriteta mađarskog predsjedavanja odnose se na novi evropski sporazum o konkurentnosti, jačanje evropske odbrambene politike, spriječavanje ilegalnih migracija, oblikovanje budućnosti kohezione politike EU, poljoprivrednu politiku EU orijentisanu na poljoprivrednike i rješavanje demografskih izazova.

U dijelu programa koji se odnosi na delovanje Savjeta EU za spoljne poslove, navodi se da je stabilnost Zapadnog Balkana vitalni interes EU i poručuje da će zato mađarsko predsjedavanje podržati produbljivanje konkretnih projekata saradnje sa regionom, posebno za unapređenje regionalne saradnje i stabilnosti.

Ukazuje se da Mađarska tokom predsjedavanja planira da organizuje samit EU-Zapadni Balkan u regionu i da održi međuvladine konferencije sa zemljama kandidatima „kada je to prikladno“.

U osnovnom interesu EU je, napominje se, da se zadrži stabilnost u neposrednom susjedstvu i da se region pridruži EU u doglednoj budućnosti.

Mađarsko predsjedavanje smatra i da je pitanje energije važan element integracije Zapadnog Balkana i navodi da će posebnu pažnju posvetiti olakšavanju interkonekcije sa energetskim sistemima regiona, promovisanju energetske tranzicije i saradnje, u cilju iskorišćavanja njegovog zelenog energetskog potencijala.

Kada je reč o zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici, navodi se da će Budimpešta tokom predsjedavanja, u svjetlu trenutne bezbjednosne situacije, smatrati prioritetom da obezbijedi stabilnost Zapadnog Balkana i regiona Sahela kroz vojne misije EU, saradnju i dijaloge fokusirane na bezbjednost, kao i da pruži podršku preko evropskog instrumenta za mir.

– Za predsjedavanje je takođe važno da se sveobuhvatne aktivnosti civilnih misija prošire i na zaštitu manjina i kulturnog naslijeđa – poručuje se u programu.

Kada je riječ o telekomunikacijama, navodi se da će biti uloženi napori da se Zapadni Balkan i Gruzija približe roming zoni EU, a u programu se, između ostalog, ukazuje i na značaj integracije Zapadnog Balkana u garantovanju bezbjednosti Evrope.

Moto predstojećeg šestomjesečnog predsjedavanja Mađarske EU biće „Učinimo Evropu ponovo velikom“, izjavio je ranije mađarski ministar za EU poslove Janoš Boka, predstavljajući prioritete i ambicije mađarskog predsjedavanja.

Mađarsko predsjedavanje Savjetu EU dolazi u periodu konstituisanja novog rukovodstva u evropskim institucijama, i preuzima ga od Belgije koja je u proteklih šest mjeseci uspjela da zatvori preko 60 zakonodavnih prijedloga.

Tokom belgijskog predsjedavanja, EU je uspjela da pronađe konsenzus o novoj finansijskoj podršci Ukrajini, uključujući i zamrznutu rusku imovinu.

Zvanično su otvoreni pristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom, usvojeni 13. i 14. paket sankcija Rusiji.

Mađarska će, nakon Belgije, predsjedavati EU od 1. jula do 31. decembra.