Manojlović: Srbija da tuži Crnu Goru Evropskom sudu za ljudska prava

155
Foto: Kristijan Balan

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti pokrenulo je potpisivanje onlajn peticije kojom će od Vlade Srbije tražiti da tuži Crnu Goru Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što je usvajanjem Zakona o slobodi vjeroisposvijesti prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, izjavio je predsjednik tog udruženja Savo Manojlović.

– Tražimo od Vlade Srbije da podnese tužbu Evropskom sudu za ljudska prava zbog kršenja imovinskih prava, prava na pravično suđenje i slobode vjeroispovijesti. Ta prava su garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, čije su potpisnice i Srbija i Crna Gora – rekao je Manojlović novinarima ispred Ambasade Crne Gore u Beogradu.

Ispred ulaznih vrata u zgradu u kojoj je Ambasada Crne Gore održan je performans tako što je stavljen papir na kome piše „Evropska konvencija o ljudskim pravima“, pa svako ko ulazi i izlaz iz zgrade mora simbolično da pregazi ovu Konvenciju.

Manojlović je rekao da je Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti izradilo prvu verziju nacrta tužbe koju će doraditi do kraja sljedeće nedjelje i besplatno ustupiti Republici Srbiji, kao i da bi peticiju trebalo da potpiše 10.000 građana.

Na pitanje novinara zašto bi Srbija trebalo da tuži Crnu Goru kada nisu ugrožena imovinska prava države, Manojlović je odgovorio da je „Republika Srbija prema Ustavu dužna da štiti sva ljudska i osnovna prava koja se istovremeno odnose na sve građane Srbije, ali i na rezidente“.

– To su istovremeno prava koja se odnose i na pravna lica, a Srpska pravoslavna crkva je rezident Republike Srbije. Srbija je dužna da zaštiti njena prava – objasnio je Manojlović i dodao da je Srbija dužna da vodi računa i o dijaspori i o srpskom narodu.