Maričić: Na račun javnih prihoda prikupljeno 316 miliona KM više

2
Foto: SRNA

Poreska uprava Republike Srpske je u osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila ukupno 2,387 milijardi KM, što je za 316 miliona KM ili 15 odsto više nego u istom periodu lani, izjavio je direktor Goran Maričić.

– Sve kategorije javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave bilježe rast u odnosu na prošlu godinu – istakao je Maričić u saopštenju.

Doprinosi, koji čine gotovo 62 odsto od ukupno prikupljenih prihoda, su u osam mjeseci naplaćeni u iznosu 1,475 milijardi KM, što je za 198,64 miliona KM ili 16 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

– Pri tome je naplata doprinosa za Fond PIO i Fond dječije zaštite veća za po 16 procenata, za Zavod za zapošljavanje 17 odsto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 odsto – navedeno je u saopštenju.

Direktni porezi, od čega najveći dio čine porez na dobit i porez na dohodak, u osam mjeseci ove godine naplaćeni su u iznosu 547,09 miliona KM, što je za 80,57 miliona KM ili 17 odsto više nego u osam mjeseci prošle godine.

Najveća naplata kod direktnih poreza zabilježena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu 284,80 miliona KM, što je za 24,22 miliona KM više nego u istom periodu lani.

Istovremeno, naplata poreza na dohodak iznosila je 225,83 miliona KM, što je za 51,13 miliona KM ili 29 odsto više u odnosu na uporedni period.

Zabilježen je i rast naplate prihoda i kod ostalih direktnih poreza, odnosno po osnovu poreza na nepokretnosti za 4,88 miliona KM ili 26 odsto u odnosu na period januar-avgust 2022. godine.

Ostali javni prihodi u osam mjeseci ove godine, čija je naplata u nadležnosti Poreske uprave, iznosili su 365,10 miliona KM, što je za 37,30 miliona KM ili 11 odsto više u odnosu na isti period lani.

Najveći rast naplate u ovoj kategoriji javnih prihoda ostvaren je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, i to za 21,54 miliona KM ili 38 odsto više, te prihoda po osnovu koncesionih naknada gdje je naplata veća za 13,60 miliona KM ili 46 odsto više u odnosu na osam mjeseci lani.