Milić: Formirati registar svih primanja zaposlenih u javnom sektoru

12
Foto: otisak.ba

Vlada distrikta Brčko donijeće, na inicijativu gradonačelnika Siniše Milića, registar zaposlenih u javnom sektoru u kome će biti objavljena sva njihova primanja – od osnovne plate do naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i mandatnim pozicijama, kao i za rad po drugim osnovama.

Milić je rekao Srni da javnost treba da ima uvid u to koji pojedinci i po kojem osnovu imaju višestruka primanja iz budžeta distrikta, uključujući i primanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Brčko.

On je napomenuo da je na sjednici Vlade imenovana komisija koja će sagledati pravni okvir i predložiti formiranje registra primanja.

– Nakon toga, odluka će biti upućena na usvajanje i Skupštini distrikta Brčko, kako bi tom odlukom bila obuhvaćena i Skupština, kao i druge institucije distrikta – rekao je Milić.

On kaže da je ideja da taj registar bude javan i dostupan građanima putem interneta.