Milić: Proglasiti nevažećim glas člana komisije iz distrikta

23
Foto: otisak.ba

Vlada Brčko distrikta zatražila je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da proglasi nevažećim glas njihovog člana u Komisiji za lijekove u vezi sa uvozom ruskih lijekova u BiH.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da je član Komisije iz Brčkog bio obavezan da obavi konsultacije sa Vladom distrikta i sa njim kao gradonačelnikom, ali da to nije uradio.

– Iz tog razloga zatražio sam od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da njegov glas smatra nevažećim. Imamo internu odluku o načinu predstavljanja Brčko distrikta u tijelima na nivou BiH. Ovo može biti veoma opasan presedan da se neko počne ponašati kao slobodan strijelac – rekao je Milić za „Nezavisne novine“.

List navodi da bi, prema nezvaničnim informacijama, odluka o uvozu ruskih lijekova u BiH mogla biti donesena naredne sedmice, nakon što direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak dobije zapisnik sa sjednice Komisije.

Na posljednjoj sjednici Komisije za lijekove uvoz ruskih lijekova podržalo je sedam članova iz Republike Srpske, dok je protiv bilo sedam članova iz FBiH i jedan iz Brčkog.

Prilikom svih ranijih glasanja član Komisije za lijekove iz Brčkog podržavao je davanje odobrenja za uvoz ruskih lijekova, ali je bez ikakvog obrazloženja promjenio svoju odluku.