Mitrović: U BiH ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice

22
Foto: SNSD

U BiH ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice, kako se pogrešno titulisalo sve dosadašnje, od Karla Bilta do Valentina Incka, istakao je danas pravnik Slavko Mitrović.

– Visoki predstavnik je predstavnik strana potpisnica Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, njihov službenik koji će im pomagati u sprovođenju mirovnog sporazuma, bez ikakvih izvršnih ovlaštenja kako je to konstatovao prvi i jedini legalni visoki predstavnik Karl Bilt – napisao je Mitrović za Glas Srpske.

On je podsjetio na Biltovu izjavu za „Njujork tajms“ nakon postavljenja: „Izgleda da vi precjenjujete moć visokog predstavnika“.

Mitrović je naglasio da je Dejtonskim sporazumom predviđen samo jedan visoki predstavnik, jer se Aneksom 10 ne navodi da strane traže postavljanje visokih predstavnika.

On je naveo da su isključivo strane potpisnice Aneksa 10 ovlaštene da zatraže postavljanje visokog predstavnika, što je i učinjeno samo kada je riječ o prvom visokom predstavniku Biltu, a Savjet bezbjednosti UN je to potvrdio rezolucijom.

– Niko drugi, po Dejtonskom mirovnom sporazumu i njegovom Aneksu 10, nema pravo tražiti, ni predlagati postavljanje visokog predstavnika, čak ni Savjet bezbjednosti UN koji to samo potvrđuje – naveo je Mitrović.

On je podsjetio da u Dejtonskom mirovnom sporazumu, a ni u Aneksu 10 ne postoji tijelo koje se zove Savjet za sprovođenje mira, niti njegov upravni odbor, kao ni ovlaštenje za ova nepostojeća tijela.

Mitrović je naveo da PIK kao „neformalna grupa država“ (kako je zove Evropski sud za ljudska prava) predstavlja ostatak mirovne konferencije za Jugoslaviju koja je djelovala početkom devedesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme krize razaranja i raspada SFRJ. Taj ostatak se nastavio sastajati i nakon građanskog rata u BiH.

Dodao je da je do 2000. godine održano nekoliko zasjedanja tog samoizabranog tijela samoizabranih zemalja i organizacija, koje nikada nisu imale nikakav organizacioni, statutarni ili proceduralni akt, a od 2000. postoji samo upravni odbor nepostojećeg PIK-a koji se sastajao dva puta dodišnje u Sarajevu.

Godinama je, navodi Mitrović, taj upravni odbor predlagao nove visoke predstavnike, Savjet bezbjednosti UN to potvrđivao svojim rezolucijama, a strane potpisnice nije niko ništa ni pitao, te napomenuo da je takav manjkav odnos trajao do maja 2021. godine kada je ostavku podnio posljednji visoki predstavnik Valentin Incko koji je potvrđen od Savjeta bezbjednosti UN.

On je naveo da je onda grupa ambasadora u Sarajevu koji sebe pompezno nazivaju upravni odbor, na osnovu ničega, bespravno, drsko se miješajući u unutrašnja pitanja u BiH, kršeći međunarodno pravo, kršeći Dejtonski sporazum, pokušala da imenuje Kristijana Šmita za sljedećeg visokog predstavnika.

Trebalo je da OHR o tome obavijesti generalnog sekretara UN, ali se Ruska Federacija nije saglasila sa ovom odlukom, pa je tako, kako ističe Mitrović, neovlašteno i time protivpravno ambasadorsko „službeno imenovanje Kristijana Šmita“ dato pukim saopštenjem bilo i ostalo jedini vrbov klin Šmita kojim on paradira po BiH, Beogradu, Zagrebu i Briselu.

Naveo je da je nekoliko ambasadora u Sarajevu pokušalo oduzeti isključivo pravo stranama-potpisnicama, pa time i Republici Srpskoj, da predlože i od Savjeta bezbjednosti zatraže imenovanje novog visokog predstavnika, umjesto Valentina Incka.

Mitrović smatra da bi BiH, da je iole država, isprašila te ambasadore odmah nazad odakle su i došli, uz napomenu njihovim državama da ih nigdje više ne šalju da ne sramote ni njih, ni zemlju domaćina.

– Ali BiH nije država, nikada nije ni bila, nije to ni mogla postati uz strano neovlašteno tutorstvo i nepravno nametnuti protektorat – istakao je Mitrović.