NATO: Uspostavljanje komisije o međuentitetskoj liniji razgraničenja je dejtonska obaveza

42
Foto: NATO

U skladu s Aneksom dva Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH Federacija BiH, Republika Srpska i BiH imaju obavezu uspostaviti zajedničku komisiju koja treba da sastavi dogovoreni dokument koji sadrži precizan tehnički opis međuentitetske linije razgraničenja, rečeno je Srni u NATO štabu Sarajevo.

Portparol NATO Štaba Sarajevo Ines Kuburović pojasnila je da precizan tehnički opis međuentitetske linije razgraničenja predstavlja ispravljanje odstupanja od plus-minus 50 metara na originalnoj dejtonskoj karti koja inače ostaje „mjerodavna i konačna u sve svrhe“.

– Koliko smo upoznati, nije ostvaren nikakav značajniji pomak ka formiranju komisije. Pitanja u vezi sa kašnjenjem u formiranju te komisije, kao i za prateću dokumentaciju, treba uputiti Savjetu ministara i entitetskim vladama – navela je Kuburovićeva u odgovoru Srni.

Nakon što komisija pripremi dogovoreni tehnički dokument koji sadrži precizan tehnički opis međuentitetske linije razgraničenja, rekla je Kuburovićeva, mora ga odobriti komandanti EUFOR-a i NATO Štaba Sarajevo kao pravni sljednici IFOR-a i SFOR-a.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u ponedjeljak, 17. februara, zaključke o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH prema kojima se, između ostalog, Vlada Srpske zadužuje da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom FBiH s ciljem definisanja granične linije između Republike i FBiH, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je juče da FBiH nije, niti će ikada učestvovati u bilo kakvim razgovorima koji se tiču entitetske linije.

Dejtonskim mirovnim sporazumom je utvrđeno da je omjer teritorija između FBiH i Srpske 51 prema 49 odsto.

Međuentitetska linija razgraničenja je dužine 1.150 kilometara i zahvata 42 opštine Republike Srpske, a cijepa tačno 279 katastarskih opština i prolazi i kroz 520 kilometara privatnih posjeda.