Novaković Bursać: Pokidana linija između MIP-a i Predsjedništva

4
Foto: SRNA

Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać upozorila je danas da je pokidana linija između Predsjedništva BiH i Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara, koje je treba da provodi politiku koju utvrdi Predsjedništvo.

Prema njenim riječima, očito je da u ovom ministarstvu radi ko šta i kako hoće.

U raspravi u Komisiji za finansije i budžet o izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskom poslovanju MIP-a u 2022. godini Bursaćeva je istakla da je ranijih 46 revizorskih preporuka u izvještaju za prošlu godinu ponovljeno 30 preporuka.

S obzirom na ovo, ona je pitala da li se razmišlja o tome da Kancelarija za reviziju uradi reviziju efekta MIP-a.

Kada je riječ o revizorskom izvještaju za ovu instituciju za prošlu godinu, Bursaćeva kaže da je za rubriku „Vjerovali ili ne“ podatak iz izvještaja da pojedini ambasadori bez ovlaštenja potpisuju ugovore o zaštiti objekata.

– Problem je što se radi o ogromnim sredstvima koja su sredstva svih nas – naglasila je ona i dodala da ovo nije jedini slučaj neodgovornog trošenja budžetskog novca.

Bursaćeva je posebno istakla da je tadašnji ministar inostranih poslova u Savjetu ministara /Bisera Turković/ u 2022. godini na osam putovanja na daleke i egzotične destinacije, među kojima je i Bali, potrošila 285.000 KM, a da je za sve dostavila samo jedan izvještaj.

Kao jedan od problema zbog kojih treba posvetiti pažnju radu MIP-a Bursaćeva je navela i manjak od 22.000 KM iz blagajne Ambasade BiH u Teheranu, a skrenula je pažnju i na potrebu utvrđivanja kodeksa diplomata i zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu.

Bursaćeva je ukazala i na činjenicu da nisu imenovani rukovodeći službenici u MIP-u.

Na njen prijedlog usvojen je zaključak da se od MIP-a zatraži da informiše Dom naroda o svim radnjama koje je preduzeo prema nadležnim institucijama i istražnim organima u cilju utvrđivanja odgovornosti za evidentirane manjkove i nestanke materijalnih dobara i novčanih sredstava Ministarstva, te za eventualno nezakonito trošenje budžetskih sredstava.

Takođe je na prijedlog Bursaćeve usvojen i zaključak da se od MIP-a zatraži da bez odgađanja pokrene proceduru i izvrši imenovanje rukovodećih službenika u ovom ministarstvu.

Komisija je danas razmotrila i revizorski izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, pri čemu je najveći dio pažnje posvećen javnim nabavkama za izgradnju objekta za smještaj Agencije u Banjaluci, izmještanje arhive Agencije, te činjenici da još nikada nije zaživio elektronski potpis iako je zakon donesen prije 15 godina.

Izvjestilac za ovaj izvještaj član Komisije i bošnjački delegat u Domu naroda Džemal Smajić podsjetio je da je izgradnja objekta u Banjaluci bila planirana za period 2011-2014, te da je sa 25 miliona KM potrebnih za ovu namjenu, koliko je procijenjeno 2020. godine, iznos do sada porastao na 39 miliona KM, dok je Snježana Novaković Bursać upozorila da je arhiva Agencije izmještena 300 kilometara, što dovodi u pitanje njeno funkcionisanje.

Komisija je usvojila zaključak kojim se Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka obavezuje da do kraja godine Parlamentarnoj skupštini dostavi pregled trenutnog stanja po pitanju smještaja Agencije u sjedištu, Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata Banjaluka i arhive Agencije, te da izradi analizu rizika i predloži rezervnu lokaciju za smještaj Centra za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata na teritoriji Banjaluke.

Savjet ministara i Agencija obavezani su da revidiraju planske i operativne dokumente kako bi se u što kraćem roku završila izgradnja objekta u Banjaluci za smještaj sjedišta Agencije i svih potrebnih lokacija Centra za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata u Banjaluci.

Agencija je obavezana da izvrši analizu tenderske dokumentacije kod raspisivanja tendera za nabavku ličnih dokumenata i omogući transparentnost postupaka, te da o tome obavjesti Parlamentarnu skupštinu.

Usvojenim zaključkom obavezano je da Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi pregled pravnih propisa koji se primjenjuju na nivou BiH i na nivou entiteta u vezi sa digitalnim potpisivanjem, te da usaglasi sa nadležnim organima entiteta prijedlog uspostavljanja sveobuhvatnog pravnog okvira u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Danas su razmotrani i revizorski izvještaji Ministarstva komunikacija i transporta, Ministarstva odbrane, te Službe za zajedničke poslove institucija BiH.