Nović: Za samo 25 odsto građana izvršena provjera prebivališta

17
Foto: Klix.ba

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović rekao je da je tragično da je samo za 25 odsto građana BiH izvršena provjera prebivališta i boravišta, te da nekoliko hiljada ljudi u ovoj zemlji koristi lažna prebivališta.

– Zadovoljan sam što je stigao odgovor na moje delegatsko pitanje iz Ministarstva civilnih poslova i zahvaljujem ministru Ankici Gudeljević na promptnom reagovanju. Ali sadržaj odgovora je prosto nevjerovatan – rekao je Nović na sjednici Doma naroda parlamenta BiH, ukazujući da je iznenađen podacima nadležnih MUP-ova.

On je podsjetio da se njegovo delegatsko pitanje odnosilo na prebivalište i boravište građana BiH i zakonskog osnova da se u roku od pet godina u BiH moraju provjeriti svi građani na kojoj su prijavljeni za prebivalište i boravište.

Nović je ukazao da, prema informacijama sa kojima raspolaže, nekoliko hiljada ljudi u BiH koristi lažna prebivališta, te da je riječ o licima koji su prijavljeni kao glasači na izborima.

– Da li zaista nećemo da utvrdimo ko živi u BiH? Znate da od prebivališta i boravišta zavisti ostvarivanje mnogih prava u BiH. Koliko ima dvojnih prebivališta unutar BiH, kantona, Republike Srpske i Federacije BiH – upitao je Nović.

On smatra da je neophodno tom problemu pristupiti ozbiljnije, te apelovao da se angažuju MUP-ovi na zakonitom provjeravanju da li građani imaju legalno prebivalište i boravište