Park prirode „Orjen“: Bogatstvo endemičnih vrsta i šansa za razvoj turizma

112
Foto: gotrebinje.com

Područje Orjena kod Trebinja, koje je Vlada Republike Srpske proglasila Parkom prirode, bogato je stanište endemičnih biljnih i životinjskih vrsta, a, osim izuzetnog ekološkog značaja, predstavlja veliki turistički potencijal ovog grada i cijele Republike Srpske.

Odluka o proglašenju područja Orjena Parkom prirode je uslijedila na osnovu Studije zaštite za uspostavljanje Parka prirode „Orjen“, koju je uradio Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa zajedno sa angažovanim ekspertima.

Definisane tri zone zaštite

Načelnik Odjeljenja za zaštitu prirodnog nasljeđa ovog zavoda Dragan Kovačević kaže za Srnu da su odlukom Vlade Republike Srpske definisani – granica zaštićenog područja, tri zone zaštite, upravljač i način upravljanja.

On ukazuje da su za svaku od zona zaštite – prvom, drugom ili trećem režimu, propisane mjere očuvanja prirodnih vrijednosti identifikovanih na tom prostoru.

– U režimu zaštite prvog stepena, koji je najstroži, imamo mali procenat površina – to je jugozapadna ili jugoistočna granica Parka prirode, i identifikovan je mali prašumski rezervat (područje Štirinog dola) – kaže Kovačević.

On napominje da su u toj zoni zaštite dozvoljeni naučnoistraživački, edukativni projekti, kao i škole u prirodi.

Prema njegovim riječima, u režimu zaštite drugog stepena propisane su mjere zaštite, ali je ostavljeno da se sa tim područjem može upravljati.

– Vrlo često je potrebno da određenim mjerama vršimo restauraciju ili poboljšanje uslova kako bi se pojedine biljne ili životinjske vrste održale – objašnjava Kovačević.

On ističe da je režim zaštite trećeg stepena najslobodniji – taj prostor je predviđen za rekreaciju, turizam i određene vidove gradnje, odnosno infrastrukturne projekte koji su u funkciji zaštićenog područja, odnosno za gradnju planinarskih domova, te vikend-naselja koja mogu biti u svrhu turističke ponude.

Kovačević napominje da su prilikom određivanja zona zaštite uvažavali pravo vlasništva, vodeći računa da se ne ograničava pravo privatnih vlasnika.

Područje koje je zonirano u prvom i drugom stepenu zaštite je u državnom vlasništvu i njim upravlja Centar za gazdovanje kršom u Trebinju.

Kovačević ističe da su seoska područja Konjsko, Zupci, Grab, Lastva kartografski identifikovana i ucrtana u režim zaštite trećeg stepena, što znači da će stanovništvo koje tu živi moći da se bavi svim aktivnostima kojim se bavilo i prije proglašavanja Parka prirode „Orjen“.

– Želja nam je da Orjen kao Park prirode i buduća turistička destinacija bude šansa za razvoj ne samo parka, nego i domaćinstava i sela. Jedan od ciljeva razvoja Parka je unapređenje tradicionalne ponude, u interesu je da se to poveća – navodi Kovačević.

Raznovrsna flora, kao i fauna ptica

U istraživanju područja Orjena za potrebe studije učestvovali su članovi trebinjskog Centra za održivi razvoj i ekologiju, iz kojeg navode da su specifičan geografski položaj i klima uslovili raznovrsnost flore i vegetacije i razvoj različitih ekosistema, od kojih su mnogi važna staništa za ptice ovog jedinstvenog područja.

U Centru ističu da je tokom terenskih istraživanja ptica na području Orjena registrovano 70 vrsta ptica.

– Veliki broj rijetkih staništa uslovljava specifičan sastav faune ptica. Svakako su značajni nalazi dnevnih grabljivica i vrsta koje su rijetke na području cijele BiH, poput orla zmijara ili sve rjeđeg surog orla – naglašavaju iz Centra za održivi razvoj i ekologiju.

Foto: gotrebinje.com

Orjen – mamac za biologe još od Austrugarske

Predsjednik Planinarskog društva „Vučji zub“ Igor Škero rekao je Srni da su članovi Društva učestvovali u izradi elaborata prilikom mapiranja staza na Orjenu, vidikovaca i izvorišta vode.

Škero napominje da se Orjen izučava u posljednjih 150 godina, te da je mamac za biologe još od vremena Austrougarske zbog velikog broja endemičnih biljnih vrsta koje se nalaze u njemu.

On ukazuje da je na ovom području 2004. godine pronađena rijetka biljka perunika, koja nosi ime po Orjenu – Iris orjeni (Iris orjenii).

Škero kaže da će članovi Planinarskog društva „Vučji zub“ raditi na promociji Parka prirode, mapiranjem planinarskih staza i svim što može privući turiste.

– Svaki vid zaštite promoviše neko područje mnogo značajno za jednu državu, nadamo se da će ovo u budućnosti postati i nacionalni park – rekao je Škero.

Park prirode – koristan za učenike

Direktor Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Trebinju Aleksandar Vukanović kaže da će Park prirode „Orjen“ imati višestruku korist i za učenike, jer će, između ostalog, omogućiti da nastavnici razredne nastave mogu sa najmlađim učenicima obrađivati brojne nastavne teme u prirodi.

– Boravak u prirodi podstiče učenike na razvijanje ekološke svijesti o očuvanju i zaštiti prirode. Boraveći u prirodi, djeca zaista posmatraju i proučavaju svoje okruženje. Ovakav vid nastave povoljno utiče na razvoj samostalnog posmatranja i doprinosi aktivnosti djece na proučavanju prirodnog okruženja – ističe Vukanović.

Park prirode „Orjen“ prostire se na 16.715 hektara u jugoistočnom dijelu Trebinja, a njime upravlja Javno preduzeće „Šume Republike Srpske“ posredstvom trebinjskog Centra za gazdovanje kršom.