Preminuo Robert Badinter

3
Foto: Francois Mori/SipaPress

U 95. godini preminuo je Robert Badinter, francuski pravnik i političar, javio je Le Mond.

Badinter, bivši socijalistički francuski ministar spoljnih poslova, rođen je 1928. u Parizu. Bio je i profesor prava na Sorboni, predsjednik francuskog Ustavnog vijeća i senator francuske Nacionalne skupštine.

U svojoj dugogodišnjoj pravničkoj i političkoj karijeri ponajviše se zalagao za ukidanje smrtne kazne u Francuskoj, u čemu je 1981. i uspio.

Badinter je predsjedavao Arbitražnom komisijom Mirovne konferencije o Jugoslaviji, koja je 1991. zaključila da je SFRJ u procesu dezintegracije, na temelju čega su 15. januara 1992. države Evropske ekonomske zajednice priznale državnu nezavisnost Hrvatske i Slovenije u postojećim granicama.

Arbitražna komisija u okviru Mirovne konferencije o Jugoslaviji, poznatija kao Badinterova komisija, bila je arbitražna komisija koju je ustanovilo Vijeće ministara Evropske ekonomske zajednice 27. avgusta 1991. godine, a čiji je zadatak bio da rješavanjem spornih pravnih pitanja podstakne mirno rješavanje krize u bivšoj Jugoslaviji.

Robert Badinter imenovan je predsjednikom petoročlane komisije koju su činili predsjednici ustavnih sudova iz država članica EEZ-a, prenosi Jutarnji list.

Prema mišljenju komisije, u zaključku donesenom 29 .novembra 1991., SFRJ se raspala, a granice između bivših federativnih jedinica uzete su kao državne granice novonastalih zemalja, koje se silom ne mogu mijenjati.

Ova odluka je pružila pravnu podlogu za priznanja nezavisnosti republika bivše SFRJ.