Prije osam godina NATO i EUFOR pozivali na provođenje Aneksa dva

60
Foto: gov.pl

EUFOR i NATO Štab u Sarajevu su još prije osam godina ukazali da Republika Srpska, FBiH i BiH treba da ispune svoje pravne obaveze u skladu sa Aneksom dva Dejtonskog sporazuma, odnosno u vezi sa razgraničenjem međuentitetske linije.

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je danas da ovaj entitet „nikada neće učestvovati u bilo kakvim razgovorima koji se tiču entitetske linije“, čime je jasno pokazao da već svojim izjavama krši Dejtonski sporazum.

Portparol NATO Štaba Sarajevo Ines Kuburović je 20. februara 2012. godine izjavila Srni da Aneks dva Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH zahtijeva da strane odnosno, BiH, FBiH i Republika Srpska, uspostave zajedničku komisiju koja treba da pripremi sporazumni tehnički dokument s preciznim opisom međuentitetske linije razgraničenja koji moraju odobriti EUFOR i NATO Štab Sarajevo.

Još tada su EUFOR i NATO Štab Sarajevo pozivali predstavnike BiH, FiH i Republike Srpske da direktno komuniciraju o ovom pitanju i razmijene relevantne informacije koje bi pomogle budućim razgovorima.

Republika Srpska je isunila svoju obavezu i još početkom 2011. godine Komandi EUFOR-a i NATO štabu Sarajevu uputila dokumentaciju koja se odnosni na opis međuentitetske linije, a Ministarstvu civilnih poslova u Savjetu ministara dostavila imena ljudi koji bi trebalo da budu u komisiji za definisanje međuentitetske linije razganičenja.

Komandanti NATO štaba i EUFOR-a su tada potvrdili Srni da je dokumentacija u vezi sa međuentitskom linijom, koju je proslijedila Republika Srpska, urađena dobro i sveobuhvatno.

Narodna skupština Republike Srpske zadužila je juče na posebnoj sjednici Vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom FBiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i FBiH, a u skladu sa Aneksom dva Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, međutim Novalić je odmah danas odbacio tu mogućnost.