Savjet ministara: Smanjen broj članova pravnog tima za Trgovsku goru

8
Foto: Klix.ba

Savjet ministara donio je danas Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, kojom se smanjuje broj članova tog tima.

Pravni tim, prema ovoj odluci, nastavlja raditi bez zamjenika predsjedavajućeg Pravnog tima Vitomira Popovića i člana Nedima Ademovića, dok je dosadašnji član Dragoljub Reljić imenovan za zamjenika predsjedavajućeg.

Ova izmjena donesena je nakon što je Savjet ministara zadužio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da u saradnji s Pravobranilaštvom BiH otpočne proces odabira međunarodnog advokatskog tima za usluge pravnog savjetovanja u vezi s ovim prekograničnim postupkom.

Ministri su donijeli i odluku o imenovanju predstavnika BiH u Zajedničkom odboru za praćenje izvršavanja Memoranduma o saradnji u području sporta i omladinske politike između Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara i Ministarstva omladine i sporta Srbije.

Na prijedlog Ministarstva transporta i komunikacija Savjet ministara donio je i Odluku o izmjeni odluke o dozvolama za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, a donesena je i odluka o dopuni odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje ovog spektra, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Savjet ministara dao je pojedinačne saglasnosti na Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila za specijalne namjene u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) i Prijedlog pravilnika o službenim vozilima za specijalne namjene u Regulatornoj agenciji za radiacionu i nuklearnu bezbjednost.

Ovim pravilnicima se propisuju prava, obveze te postupanje zaposlenih koji upravljaju službenim vozilom za specijalizovane namjene.

Ukupan broj službenih vozila za specijalizovane namjene kojima raspolaže UIO je 368, među kojima je najviše putničkih motornih vozila niže klase (326) maksimalne nabavne vrijednosti do 50.000 KM.

Pravilnikom Regulatorne agencije za radiacionu i nuklearnu bezbjednost obuhvaćeno je pet vozila, od kojih se tri nabavne vrijednost do 30.000 KM koriste za poslove inspekcijskog nadzora u sjedištu Agencije i kancelarijama u Banjaluci i Mostaru, a od dva vozila nabavne vrijednosti do 60.000 KM jedno se koristi za prevoz radioaktivnog materijala i druge vanredne situacije, a drugo za službene potrebe, uključujući doček inostranih delegacija.

Savjet ministara usvojio je i Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću BiH u Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije „Horizont Evropa“ za 2023. godinu, prema kojoj je putem dva tekuća granta ovog ministarstva podržano ukupno 49 projekata.

Hitno dostaviti informaciju u vezi s predmetom „Vijadukt“

Savjet ministara zatražio je danas od Pravobranilaštva BiH da hitno, do sljedeće sjednice, dostavi prijedlog za rješavanje pravne problematike u predmetu „Vijadukt“ Portorož, Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček protiv BiH, u vezi s izvršenjem odluke Komiteta ISCID.

– Informacija će sadržavati pregled obaveza Savjeta ministara, s ciljem umanjenja štetne posljedice za budžet institucija BiH te buduće korake u pogledu ispunjavanja obaveza proisteklih iz ranije potpisanog sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Republike Srpske kojim se Republika Srpska obvezala da plati sve troškove iz ovog arbitražnog postupka – saopšteno je nakon sjednice Savjeta ministara.

U saopštenju je navedeno da se od Pravobranilaštva BiH traži i informacija za pravno rješavanje drugih arbitražnih postupaka protiv BiH, uključujući arbitražni postupak tužioca „Pramod Mital i drugi“ protiv BiH u vezi s ulaganjem u Global ispat koksnu industriju /GIKIL/ Lukavac za koji su vlade Federacije i Tuzlanskog kantona ranije odbile potpisati sporazum kojim bi se obavezale da obezbijede sredstva za vođenje ovog arbitražnog postupka.

Danas je usvojen i Izvještaj Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o primjeni i efektima Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2023. godine.

Savjet ministara BiH donio je ukupno 12 odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba od stupanja na snagu Zakona o carinskoj tarifi.

Robe na koje se odnose ove odluke uključuju materijale i sirovine /repromaterijal/ koje koriste domaći proizvođači u vlastitoj proizvodnji, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnim za proizvodnju gotovih proizvoda.

Najveći broj privrednih subjekata, korisnika ove odluke zabilježen je u drvoprerađivačkoj, elektroindustriji, grafičkoj, hemijskoj, metaloprerađivačkoj, prehrambenoj industriji, kao i u tekstilnoj i industriji kože i obuće, te namještaja.

Primjena ove odluke rezultovala je značajnim rastom ulaganja koje je u prošloj godini iznosilo 210.660.468 KM u odnosu na 105.557.000 KM, koliko je zabilježeno u 2022. godini, dok je izvoz iz ovihfirmi, uprkos globalnoj krizi, porastao za više od 33 miliona KM.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donio je Odluku o osnivanju Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provođenja Džender akcijskog plana BiH (GAP BiH) za period 2023-2027. godine, uz korekcije na sjednici.

Za predsjedavajuću UO imenovana je direktor Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić, a za članice direktori Džender centra Federacije BiH i Džender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost Republike Srpske Ana Vuković i Mirjana Lukač.