SNSD Brčko: Entitetsko državljanstvo višestruko značajno

25
Foto: SNSD

Opštinski odbor SNSD-a u Brčkom podsjeća građane na važnost izbora entitetskog državljanstva, u skladu sa Statutom distrikta Brčko, kao i drugim propisima koji uređuju ovu materiju.

Iz tog odbora saopšteno je da je prema Zakonu o ličnoj karti građana u BiH upis entitetskog državljanstva u ličnu kartu obaveza stanovnika Brčkog, ali i preduslov za glasanje na izborima na jesen 2022. godine.

„Međutim, entitetsko državljanstvo nije važno samo zbog izbora, već, prije svega, zbog toga što se na taj način ostvaruje pravna veza Brčkog sa Republikom Srpskom, odnosno potvrđuje pravna priroda distrikta, kao zajedničkog vlasništva dva entiteta“, ističu iz brčanskog SNSD-a.

U saopštenju se napominje da posjedovanje državljanstva Republike Srpske, ujedno, građanima Brčkog omogućava ostvarivanje različitih prava koja su predviđena propisima Republike Srpske.

SNSD podsjeća građane da, u skladu sa Zakonom o izboru i promjeni entitetskog državljanstva u Brčkom, takođe mogu promijeniti već postojeće državljanstvo.

„Sve informacije o izboru i promjeni entitetskog državljanstva, građani mogu dobiti u prostorijama SNSD-a kao i Kancelariji Vlade Republike Srpske u Brčkom“, dodaje se u saopštenju.

Na osnovu uvida u bazu podataka Centralne izborne komisije BiH za Brčko, u centralni birački spisak građana sa pravom glasa u Brčkom upisano je 86.470 birača. Od toga 42.094 birača sa određenom biračkom opcijom u Federaciji BiH, dok je 28.656 birača sa državljanstvom Republike Srpske.

„Biračku opciju, odnosno entitetsko državljanstvo, nije opredijelilo 15.720 građana. Ukoliko ne izaberu entitetsko državljanstvo, oni neće imati pravo glasa na opštim izborima“, navedeno je u saopštenju koje je potpisao predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Brčko Siniša Milić.