Špirić: Odnos prema reformi pravosuđa – parlamentarni autizam

21
Foto: Klix.ba

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nisu danas u Sarajevu primili na znanje izvještaje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2017. i 2018. godinu.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić ocijenio je da se u slučaju rasprave o izvještajima VSTS-a za 2017. i 2018. godiu govori o „parlamentarnom autizmu u BiH“, tim prije jer se ti dokumenti „primaju na znanje“.

– Mi moramo biti svjesni neophodnosti reforme pravosuđa u BiH, to treba uraditi unutar BiH, a ne da nam to rješenje dođe spolja – poručuje Špirić.

Delegat Mladen Bosić poručio je predsjedniku VSTS-a Milanu Tegeltiji da sva tri stuba vlasti, uključujući i pravosuđe, moraju imati parlamentarni nadzor, odnosno kontrolu, da to neko drugi ne bi nenadležno uzeo sebi za pravo.

On konstatovao da u BiH nema političke volje za korjenitu reformu pravosuđa u BiH koja je neophodna.

Bosić je najavio da će glasati protiv izvještaja.

Predsjedavajući Kluba srpskih delegata Sredoje Nović smatra da je „primanje na znanje ovakvih i sličnih izvještaja samo obična floskula“ što ne bi trebalo da bude nastavljeno.

– Izvješataj treba ili usvojiti ili odbaciti, i to bi bilo mnogo korektnije za sve nas u parlamentu – kaže Nović.

Prema njegovim rijčima, parlament BiH nema snage za dijalog o postizanju kompromisa u vezi sa rješavanjem problema u pravosuđu.

– Moramo otvoriti dijalog o reformi pravosuđa u BiH. Zašto već godinama nema tog procesa, a zbog toga najviše ispaštaju građani? Nije rješenje u smjenama pojedinih nosilaca pravosudnih institucija – istakao je Nović.

On se posebno zainteresovao sa neriješenen odnose između policijsih struktura i javnih tužilaštava u BiH.

Nović je pozvao na uzdržavanje od političkih komentara sudskih presuda i ukazao ne apsurdnu situaciju u vezi sa nepotrebno dugim sudskim postupcima.

Delegat Munib Jusufović naveo je da ima mnogo razloga za nezadovoljstvo zbog neefikasnog rada pravosudnih institucija u BiH, a oštre kritike uputio je zbog toga i na račun predstavnika međunarodne zajednice i njihov uticaj na pravosuđe u BiH.

On smatra da su građani Brčko distrikta u nepovoljnijem položaju u odnosu na one koji žive u Republici Srpskoj ili Federaciji BiH, i da se na polju pravosuđa krše njihova osnovna ljudska prava, jer nemaju pristup instituciji vrhovnog suda, koji egzistira na entitteskom nivou.

Delegat Zlatko Miletić konstatovao je da su rezultati rada pravosudnih institucija u BiH veoma loši.

Delegat Bariša Čolak rekao je da za složenu situaciju u pravosuđu BiH postoji odgovornost i zakonodavne vlasti u BiH.

Prema njegovim riječima, zakon o VSTS-u treba da kreiraju zakonodavna i izvršna vlast, a VSTS može da uputi određene sugestije s ciljem poboljšanja rada ove institucije.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bakir Izetbegović založio se za profesionalno, efikasno, nezavisno i nepristrasno pravosuđe u BiH.

Prema njegovi riječima, pravosudne institucije u BiH treba da budu nacionalno izbalansirane.

Predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija rekao je da „neprimanje izvještaja na znanje, znači odsustvo razgovora“.

– Odgovornost za reformu pravosuđa nije samo na VSTS-u, nego i na zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH – rekao je Tegeltija.

On je ponovio da „parlament nije nadređen VSTS-u, i da tako piše i u zakonu“.

Prema njegovim riječima, uslovi rada u Sudu BiH su na evropskom nivou, što nije slučaj i sa entitetskim sudovima.

Tegeltija je pojasnio da je VSTS samo pokrenuo inicijativu za izmjenu zakona o ovoj pravosudnoj instituciji u BiH.

Ni on nije zadovoljan efektima borbe protiv korupcije u BiH a za to su, prema njegovoj ocjeni, odgovorni i tužilaštvo i policija.

Dom naroda prihvatio je Godišnji konsolidovani izvještaj unutrašnje revizije za 2017. godinu i Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i Izvještaj o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru budžetskih rashoda za period od 1. januara. do 31. decembra 2017. godine.