Šta piše u prijedlogu rezolucije koju je Sven Alkalaj podnio Ujedinjenim nacijama

10
Foto: wikimedia.org

Stalni predstavnih BiH u Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj podnio je prijedlog rezolucije kojom zahtijeva da Ujedinjene nacije najstrože kažnjavaju negiranje navodnog genocida u Srebrenici.

Osim toga, u ovom prijedlogu traži da se 11. jul obilježava kao međunarodni dan sjećanja na „genocid“.

U tekstu je, između ostalog, navedeno šest tačaka koje možete pročitati u nastavku:

Prepoznajući važnost borbe za sve prekršaje protiv negiranja genocida,

  1. Odluka da se 11. jula obilježava Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine;
  2. Osuđuje se bez rezerve svako negiranje genocida i apeluje na sve članice da se uklone takve pojave kroz razvijanje edukativnih programa kroz koji će se budućim generacijama objasniti genocid kako bi se spriječili budući genocidi;
  3. Podstiču se sve članice, organizacije Ujedinjenih nacija i druge relevantne međunarodne i civilne organizacije da poštuju Međunarodni dan sećanja, uključujući i aktivnosti o sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici;
  4. Naglašava se važnost o završetku procesa pronalaska i identifikacije ostataka žrtava genocida i sahrane istih s poštovanjem, i daljim gonjenjem svih odgovornih za genocid u Srebrenici;
  5. Poziv svim zemljama da rade u skladu sa Konvencijom o prevenciji i kažnjavanju za zločine o Genocidu kako bi se osiguralo da se zločini ne ponove kao što se desio u Srebrenici 1995. godine;
  6. Zahtijeva se od Generalnog sekretara da ukaže na važnost Rezolucije svim zemljama članicama, organizacijama Ujedinjenih nacija i civilnim organizacijama.