Tegeltija: Izvjesno povećanje sredstava MMF-a za BiH na 330 miliona evra

18
Foto: SRNA

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija razgovarao je danas putem video-linka sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Martinom Petrijem i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Endru Džuelom o trenutnoj situaciji u BiH prouzrokovanoj pandemijom virusa korona (Kovid-19).

Tegeltija je upoznao Petrija o stanju u BiH u pogledu zdravstvene situacije, kao i o ekonomskim posljedicama pandemije, te o mogućnostima za odgovor vlasti u BiH kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana, što prije oporavila privreda i vratila radna mjesta.

Predstavnici MMF-a su informisali predsjedavajućeg Savjeta ministara da je izvjesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo finansiranje sa 50 odsto na 100 odsto uplaćene kvote, odnosno sa 165 miliona evra na 330 miliona evra, te istakli da će se o tome Odbor direktora izjasniti u ponedjeljak, 6. aprila, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Tom prilikom je naglašeno da je izuzetno važno da se entiteti usaglase o raspodjeli sredstava, jer će u protivnom biti pomjeren rok za izjašnjavanje Odbora direktora MMF-a o ovom instumentu.

Predstavnici MMF-a su na sastanku izrazili nezadovoljstvo činjenicom da prilikom koncipiranja mjera za podršku ekonomiji, entitetske vlade nisu konsultovale niti informisale MMF, kao ni druge međunarodne finansijske institucije iako se od njih očekuje značajna podrška u finansiranju definisanih mjera.

Tegeltija je zahvalio predstavnicima MMF-a na brzoj reakciji na zahtjev BiH za odobravanje hitnih sredstava, te iskazao očekivanje da će se entiteti usaglasiti o raspodjeli odobrenih sredstava kako bi se rokovi ispoštovali i sredstva što prije stavila na raspolaganje entitetima i Brčko Distriktu, naglašava se u saopštenju.