Trivić: Učenici da steknu znanje primjenjivo u životu

41
Foto: SRNA

Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da će suština reforme obrazovanja u Srpskoj biti da učenici steknu znanje primjenjivo u životu, te da škola treba da ih usmjerava da budu istraživači onoga što uče i aktivni učesnici u nastavi.

Trivićeva je ocijenila da je obrazovni sistem u Srpskoj zasnovan na reproduktivnom znanju i predavačkoj nastavi, kao i neadekvatnim nastavnim planovima i programima sa neodgovarajućim udžbenicima, zbog čega je reforma neophodna.

– Nastavni čas trebalo bi da bude interaktivan i da su učenici uključeni u nastavu, a ne da samo slušaju – rekla je Trivićeva za Glas Srpske.

Prema njenim riječima, razvoj i unapređenje obrazovanja baziraće se na inoviranju nastavnih planova i programa i digitalizaciji sadržaja koji se koriste u nastavnom procesu i kako se budu razvijali digitalni sadržaji uporedo će se odvijati i obuka nastavnika za njihovu primjenu.

– To ne znači da nećemo imati štampane udžbenike, samo na taj način želimo i olakšati đačke torbe. Jedan od prioriteta jeste stvaranje stimulativnog okruženja u školama i obučavanje kadra za primjenu inoviranih vaspitno-obrazovnih metoda. Potrebno je povećati obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, te jačati partnerstvo između škole i porodice – smatra Trivićeva.

Govoreći o uvođenju računara i savremene opreme u škole, ona je rekla da u 187 osnovnih škola ima 847 e-učionica, a u 2020. godini biće dobijeno još 500 digitalnih učionica koje će finansirati Vlada Srbije.

Ona je dodala da će i srednje škole biti opremljene digitalnim učionicama, a kroz projekte sa međunarodnim organizacijama dobiće STEM učionice.

– Oko 3.000 nastavnika prošlo je pedagoške i obuke za upravljanje e-učionicom, a oko 300 napredne obuke za administratore e-učionica. Obuka kadra je i strateško opredjeljenje Ministarstva, jer džaba nam mašine, ako nemamo kadar koji ih zna upotrijebiti – navela je Trivićeva.

Ona je naglasila da se u Srpskoj razvijaju nastavni planovi i programi za nova zanimanja u skladu sa potrebama privrede, a u saradnji sa Privrednom komorom, Unijom udruženja poslodavaca i Zanatsko-preduzetničkom komorom, obezbijeđena je praksa u preduzećima za učenike 14 srednjih stručnih i tehničkih škola.

Kada je riječ o dualnom sistemu obrazovanja, ona je navela da se ove školske godine završava ogledna primjena nastavnih planova i programa za zanimanja stolar i obućar, a naredne godine za zanimanje varilac.

– Cilj je unapređenje kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i priprema učenika za potrebe tržišta rada i zapošljavanje. Radimo i reviziju zanimanja da bismo vidjeli koje su struke potrebne. Usmjerenja su na tri djelatnosti – metalna, drvoperađivačka i tekstilna industrija – pojasnila je Trivićeva.

Ona kaže da je Srpska lider u regionu kada je riječ o inkluzivnoj nastavi, te naglašava da se mnogo radi da se svim učenicima sa smetnjama u razvoju obezbijedi cjelovit razvoj u skladu sa njihovim mogućnostima.

Trivićeva je navela da je jedna od mjera koja će unaprijediti ovu oblast osnivanje resursnih centara koji će služiti kao podrška školama.