Trivić: Više od 375 miliona maraka za razvoj obrazovanja i kulture

22
Foto: Vlada Republike Srpske

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je Srni da ovogodišnji budžet resornog ministarstva zajedno sa institucijama obrazovanja i kulture u njegovoj nadležnosti iznosi 375.546.300 KM, te da je za oko 40 miliona KM veći od prošlogodišnjeg.

Trivićeva je navela da se, osim izdvajanja za plate zaposlenih u obrazovanju i kulturi, koje su od početka ove godine povećane, ovim sredstvima finansira rad škola, đačkih domova i republičkih ustanova kulture.

– Za program pripreme djece pred polazak u školu obezbijeđeno je 500.000 KM, zatim 4,3 miliona KM za prevoz učenika do škole, dok je za besplatne udžbenike izdvojeno tri miliona KM, a za planirane aktivnosti inoviranja nastavnih planova i programa i obuke nastavnika 300.000 KM – rekla je Trivićeva u intervjuu.

Ona je dodala je obezbijeđen i grant namijenjen projektima u kulturi u iznosu od 800.000 KM, te da je cilj Ministarstva visok kvalitet umjetničke produkcije i stvaralaštva.

– Kada je riječ o aktivnostima u oblasti razvoja obrazovanja, Trivićeva je navela da je imenovan Odbor za reformu obrazovanja i ekspertski tim sa zadatkom da predlože neophodne mjere za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj i pripreme akcioni plan – rekla je Trivićeva.

Foto: Vlada Republike Srpske

Prema njenim riječima, Prijedlog akcionog plana, koji je Vlada usvojila krajem decembra prošle godine, sadrži mjere koje se odnose na inoviranje nastavnih planova, programa i udžbenika, zatim na izmjenu saznavanja sa koncepcije poučavanja na koncepciju učenja, na stručno usavršavanje vaspitno-obrazovnih radnika, te na jačanje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada i digitalizaciju.

Ona je navela i da je, u skladu sa akcionim planom, planirano uvođenje besplatnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu bez roditeljskog staranja, uvođenje poludnevnih i trosatnih predškolskih programa, te podizanje svijesti roditelja, stručne i ostale javnosti o značaju ranog učenja i učešća kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

– U oblasti osnovnog obrazovanja planirano je razvijanje nastavnih planova i programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje s fokusom na ishode učenja, inoviranje udžbenika, štampanih i digitalizovanih, u skladu sa inoviranim nastavnim planovima i programima, kontinuirana obuka nastavnika i razvijanje programa dodatne nastave za darovite učenike – navela je Trivićeva.

U oblasti srednjeg obrazovanja, dodala je ona, planirano je inoviranje nastavnih planova i programa za učenike srednjih škola, donošenje standarda kvaliteta udžbenika, te upisne politike zasnovane na listi zanimanja koja je definisana Uredbom o standardima zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada, te uvođenje više praktične nastave.

Kada je riječ o oblasti kulture i umjetnosti, Trivićeva je navela da je cilj Ministarstva visok kvalitet umjetničke produkcije i stvaralaštva.

– I ove godine podržaćemo najkvalitetnije projekte koji ispunjavaju kriterijume konkursa, a ono što je značajno je da će prednost imati projekti u oblasti pozorišne djelatnosti i projekti kojima bi se podstakla savremena domaća produkcija, razvoj publike i animacijski projekti, teorijsko-naučni rad, pa samim tim i opšti razvoj savremene pozorišne scene – rekla je Trivićeva.