Ustavni sud BiH: Parlamentarna skupština BiH obavezna da donese zakon o vlasništvu nad šumama

14
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Predsjednik Ustavnog suda BiH Maro Tadić izjavio je danas da odluka Ustavnog suda BiH o ocjeni ustavnosti Zakona o šumama Republike Srpske, prije svega, podrazumjeva to da Parlamentarna skupština BiH donese temeljni zakon koji bi regulisao pravo imovine na teritoriji cijele BiH.

– Kada je u pitanju odluka u vezi sa pojedinim odredbama Zakona o šumama Republike Srpske, kao i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te odluke, prije svega, podrazumijevaju da država donese temeljni zakon koji bi uspostavio standarde regulisanja prava na imovinu u cijeloj državi – rekao je Tadić na konferenciji za novinare u Mostaru.

On je naglasio da se u predmetima u onom dijelu gdje Ustavni sud BiH utvrdi da je došlo do povrede i da su neke odredbe neustavne, to nakon roka od šest mjeseci briše iz pravnog sistema.

– Šume su tamo gdje jesu. Niko ih ne prenosi fizički, upravlja, kao i do sada, kako su upravljali i gazdovali i brinuli se o njima. U našoj situaciji mora se voditi računa da postoji sporazum o sukcesiji, da sukcesor nije Federacija BiH niti Republika Srpska, već država – rekao je Tadić.

On dodaje da se mora voditi računa i da „imamo imovinu koja je bila knjižena na Savezni sekretarijat Narodne odbrane na nivou Jugoslavije, na Predsjedništvo Jugoslavije, Savezno izvršno vijeće itd“.

– Mora se naći rješenje šta će to biti na nivou države ili neće ništa. To nije naše, to mora utvrditi i urediti zakonom Parlamentarna skupština BiH, a ostalo onda uređuju entiteti i u federaciji niže jedinice – rekao je Tadić.

On nije odgovorio na pitanje novinara da li je neko od sudija u ovom predmetu bio protiv, odnosno da li je izuzeo svoje mišljenje.

– Prema našim pravilima zabranjeno je iznositi ko je sudija izvjestilac i kako je ko glasao. To možete vidjeti nakon objavljivanja odluke na veb stranici i u Službenom glasniku. Ako ima izuzeto mišljenje ono se objavljuje zajedno sa odlukom i koji sudija je izuzeo. To je standard koji se koristi i kod drugih Ustavnih sudova u svijetu – naveo je Tadić.

Komentarišući reakcije na jučerašnju odluku Ustavnog suda BiH o Zakonu o šumama Srpske, Tadić je rekao da su njihove odluke konačne i obavezujuće i da Ustavni sud BiH insistira na njihovom provođenju, bez obzira šta ko komentariše.

– Kada je u pitanju ocjena ustavnosti, mi tu imamo sedam, uslovno osam odluka. Najveći broj njih nije izvršila Parlamentarna skupština BiH. Federacija BiH nije izvršila tri. U odnosu na Republiku Srpsku imamo interesantnu situaciju, odatle dolaze negativni komentari, ali izvrše odluke. Odluka koja se odnosi na Dan državnosti, nisu donijeli novi zakon, ali je taj zakon stavljen van snage – rekao je Tadić.

Obrazlažući odluku Ustavnog suda BiH kada je u pitanju ocjena ustavnosti Zakona o šumama Republike Srpske, potpredsjednik suda Mirsad Ćeman je rekao da su neustavnim ocijenjeni članovi zakona kojima se vlasništvo nad šumama na području Republike Srpske isključivo tretira vlasništvom Srpske.

– Ti članovi su ocijenjeni neustavnim sa obrazloženjem da na osnovu dosadašnje sudske prakse, odluka, Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom i Sporazumom o sukcesiji, svoju nadležnosti ima, prije svega država BiH – rekao je Ćeman.

On je naveo da je ocijenjeno da Parlamentarna skupština BiH to pitanje treba da uredi zakonom.

– Onda zavisno od rješenja i kriterijuma koji budu utvrđeni tim zakonom, entiteti ili druge organizacione jedinice i fizička lica mogu imati pravo svojine i nad šumama kao javnim dobrom – rekao je Ćeman.

On kaže da je Ustavni sud BiH zaključio da Parlamentarna skupština BiH pozvana, ovlaštena i obavezna da donese zakon i odredi koji nivoi će imati i koliko vlasništva nad šumama.