Vasić: Od Brisela dva putića – ili da poklope cijelu BiH ili da je rastave

20
Foto: Rajko Vasić

Piše: Rajko Vasić

Republika Srpska ne smije upasti u zamku.

Brisel, EU, najobičniji je, već usmrđeni diktatorijum Zapada, i on, sada, obavlja poslove uništenja ne samo zemalja soclagera, već i samih članica EU.

Tako treba gledati Brisel u relaciji prema BiH.

Vidljiva su dva procesa.

Insistiranje na evropskom putu. Ili euroatlantskim integracijama. Znači i EU i NATO.

To se forsira kroz inovativne uslove – 14 prioriteta. Dabome da su to sve gole varke i alatke. EU je u poptunom rasulu a BiH, koja je sklepana rigolovana pletara, određuju se neki prioriteti.

Zakon o vinu je, kobiva, bitan za EU integracije. Kao da BiH proitvodi 90 odsto svjetske potrošnje vina.

Na tom putu se gazi sve, od Dejtona i Ustava BiH, do Srba, Srpske i Hrvata.

Što, samo, znači, da im nije bitna BiH, Republika Srpska, pogotovu, bitna im je samo teritorija.

Stalni klinovi raspada. Za to se koriste naivni a teritorijalno gladni muslimani, sokaklije i kasabalije za politiku malog kapaciteta.

Kao što je državna imovina. Kao što je jedan čovjek – jedan glas.

Kao što je ukazanje Švabe Šmita i njegovo zakonodavstvo za progon Srba a ushit muslimana.

Kao što je BiH jedna izborna jedinica, po nekakvoj presudi Strazbura…

Sve je to napad na Srbe i Srpsku a, u stvari, rušenje Dejtona i poništenje Ustava BiH.

Poništenje Srba i Hrvata, a muslimani ionako nisu nacija.

Prvi proces je temeljno, ali manje vidljivo, uperen protiv Republike Srpske.

Drugi proces je otvorena priprema ražnja, vješala ili giljotine.

Brisel, zapadaši, ide na obje varijante a druga im je izlazna. Ako ne uspiju ujaloviti Republiku Srpsku da oklope cijelu BiH, poklopiće samo muslimansko-hrvatsku teritoriju. Republiku Srpsku će ostaviti za neka bolja vremena.

Na to će mnogo uticati poraz i nestanak Ukrajine.

To ne znači da će u ranoj fazi, sada, odustati od teritorijalnog zaposjedanja cijele BiH. To znači da Republika Srpska treba da na svakom koraku bude oprezna.

Zapadašima je dovoljna jedna riječ, da ti sutra donesu cijelu knjigu i kažu da si to rekao.