Vasić: Sarajski muslimani moraju na preumljavanje, nema te BiH za koju oni misle da je njihova

41
Foto: Rajko Vasić

…inače će se dovesti u istorijski bezizlaznu situaciju.

Piše: Rajko Vasić

Preumljavanje mora da otkloni njihovu političku i vjersku platformu po kojoj su oni, muslimani, BiH, po kojoj je BiH muslimanska, po kojoj su muslimani država a ostali raja, po kojoj je sve njihovo a ostali mogu da idu.

To se, od prije rata, pretvorilo u teror nad Srbima i Hrvatima.

Sada se teroriše i međunarodna zajednica.

Onaj miš Šmit, koji glumi visokog predstavnika, poslije Budimpešte, trenutno se snizio i potrčao reisu da objašnjava o genocidu. Reis je, dakle, glavni za genocid. Za sumnju u genocid. Za negiranje genocida.

Reis je glavni u muslimana. On je vrhunaravni muslimanski političar. I zato nije slučajno što je miš Šmit dotrčao njemu. Dopuzao.

Isti taj miš Šmit koji se na Srbe istresa za svaku pizdumaternu.

Saraj-muslimani treba da znaju da su došljaci u BiH. Bez obzira što su njihovi preci primili islam. Islam je došljak u BiH. Donijeli ga Turci. I ostavili osmansku teritorijalizaciju kao glavni smjer tadašnjeg islama.

Saraj-muslimani, danas, žive u tom odbljesku osmanske teritorijalizacije. Kojeg pretvaraju u nacistički teritorijalizam.

Oni treba da znaju da su prihvatili ustaše i Hitlera. I sa njima istrebljivali Srbe. Poslije, tokom ratova raspada SFRJ, istrebljivali su i Hrvate.

Po osnovu ustašizacije i hitlerizacije, nemaju nikakva prava nad BiH. To što im je komunizam poklonio oprost, na osnovu minimalnog učešća u partizanima, to im ne daje nikakva prava.

Teror muslimanskog unitarizma mora da se razbije u njihovim političkim i svakodnevnim glavama.

Nema te BiH za koju oni misle da je njihova.

Mi nismo dužni trpiti svakodnevne demonstracije otomanske reminiscencije, dječije bolesti nemogućnosti nacionalnog uobličenja i otvoreno nasilje nad onim što je srpsko.