Vidović: Iniciraćemo ukidanje neustavnih odredaba na nivou BiH

16
Foto: Dejan Božić/RAS Srbija

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je Srni da će Ministarstvo finansija i Vlada Srpske u oblastima gdje se prilikom prenošenja nadležnosti na nivo BiH izašlo izvan ustavnih okvira inicirati izmjene zakona i ukidanje neustavnih odredaba da bi se vratili u okvire Ustava.

Vidovićeva je podsjetila da je prenošenje nadležnosti u oblasti fiskalne politike, osiguranja, dugih i stranih ulaganja počelo kada je OHR predao Savjetu ministara „Paket zakona za brzi početak“.

– Taj paket je obuhvatao Zakon o spoljnotrgovinskoj politici, Zakon o carinskoj politici, Zakon o spoljnom dugu, Zakon o carinskoj tarifi i Zakon o politici direktnih stranih ulaganja – precizirala je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, nakon toga je kao jedna od preporuka iz Mape puta EU za BiH bila uspostavljanje trezora na nivou BiH i ukidanje entitetskih zavoda za platni promet, te sprovođenje Zakona o direktnim stranim ulaganjima BiH.

– To je rezultiralo donošenjem većeg broja zakona na nivou BiH iz ove oblasti – dodala je Vidovićeva.

Ona je podsjetila da su na osnovu toga na nivou BiH doneseni Zakon o carinskoj politici, Zakon o carinskoj tarifi, Zakon o akcizama, Zakon o osiguranju depozita u bankama, Zakon o formiranju Izvozno–kreditne agencije, Zakon o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli prihoda, Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakon o porezu na dodatnu vrijednost.

Vidovićeva je dodala da su tada usvojeni i Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sprečavanju pranja novca, Zakon o državnom dugu i garancijama, kao i Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje.

– Na osnovu tih zakona formirani su trezor pri Ministarstvu finansija u Savjetu ministara, Uprava za indirektno oporezivanje, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, Agencija za statistiku, Agencija za osiguranje depozita, Agencija za osiguranje, Agencija za javne nabavke, Odbor za reviziju javnih nabavki, Izvozno-kreditna agencija i Komisija za računovodstvo i reviziju BiH – istakla je Vidovićeva.

Vlada Srpske usvojila je nedavno zaključak da sva njena ministarstva sačine analizu prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u resorima koje pokrivaju.