Višković: Neophodno postojanje Fonda solidarnosti za obnovu Srpske

29
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Predsjednik Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je postojanje ovakvog fonda, u čiji će rad biti uključene sve lokalne zajednice, a raspodjela sredstava transparentna, potrebno zbog sve izraženijih klimatskih promjena i nedaća koje iz toga proizilaze.

Višković je naveo da su članovi Upravnog odbora na današnjoj sjednici jednoglasno izrazili želju da Vlada Srpske razmotri kako kreirati zakonsko rješenje da bi Fond nastavio da funkcioniše jer Srpska nema ni robne rezerve, pa ako Fond prestane sa radom pitanje je kako će se intervenisati u slučaju prirodnih nepogoda, kao što je bilo 2014. godine.

– Ovakav zahtjev uputili su ljudi iz lokalnih zajednica koji su članovi Fonda. To je ideja koja će biti razmatrana u narednom periodu – kaže Višković.

On je precizirao da je Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske danas odobrio dva miliona KM za projekte u dva grada i pet opština, te je na računu Fonda, koji se polako gasi, jer se u njega više ne uplaćuju sredstva, ostalo još oko dva miliona KM.

Višković je napomenuo da će preostali novac biti raspoređen za eventualne prirodne nepogode.

On je novinarima u Banjaluci, nakon sjednice Upravnog odbora Fonda, rekao da je “Vodama Srpske” danas odobreno 820.000 KM za sanaciju klizišta kod Zelenog mosta u Banjaluci, koje će, ukoliko se brzo ne reaguje, prouzrokovati štetu.

– Odobrili smo i 300.000 KM Doboju za projekte koji su već završeni, a danas su pokriveni troškovi. Riječ je o čišćenju korita da bi se zaštitio grad od eventualnih poplava. Opštini Ljubinje dodijelili smo 300.000 KM za izgradnju nove pumpne stanice za vodosnabdijevanje, jer na svom području nema izvorište vode, već se vodom snabdijeva iz Berkovića – precizirao je Višković.

On je naveo da je Bileći danas odobreno 400.000 KM za završetak vodosnabdijevanja sela Baljci, pri čemu je i iz sredstva Srbije dodijeljeno 300.000 evra.

– U prošloj godini Vlada Srpske dala je 200.000 KM kada je urađen primarni vod sa potrebnim rezervoarima, a danas su odbrena sredstva koja nedostaju za izgradnju sekundarne mreže, da bi mještani ovog naselja napokon dobili vodu – dodao je Višković.

On je naglasio da je opštini Brod odobreno 100.000 KM za sanaciju štete javnih i privatnih objekata nakon prošlogodišnjeg olujnog nevremena, te Berkovićima 50.000 KM za sanaciju štete nakon posljednjeg zemljotresa u Hercegovini, a Kostajnici 50.000 KM za sanaciju šteta nakon majskih poplava prošle godine.

Višković je podsjetio da je u toku prošle godine odobreno 7.855.111 KM za 37 projekata u toliko lokalnih zajednica s ciljem smanjenja štete od eventualnih poplava i drugih nepogoda.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić smatra da je postojanje Fonda solidarnosti neophodno, te iako je zakonom imao rok trajanja, treba nastaviti sa radom.

– Siguran sam da će biti pronađen način da ovaj fond ima stalni izvor finansiranja da bi se moglo interventno djelovati u svim lokalnim zajednicama – rekao je Jerinić.

On je naglasio da je Fond opravdao svoje postojanje, pogotovo nakon poplava 2014. godine, kada je Vlada hitno našla najbolje rješenje i građani koji su pretrpjeli štetu dobili vaučere, kao prvu pomoć za rješenje problema.

– Projekti koji su realizovani nakon toga iz Fonda solidarnosti na sprečavanju posljedica nakon vremenskih nepogoda ogromni su u cijeloj Republici i Fond je prisutan u svim lokalnim zajednicama – dodao je Jerinić.

On je pojasnio da je Doboj, grad na tri rijeke, iz Fonda dobio značajna sredstva.

– Danas su nam dodijeljena sredstva za otklanjanje sprudišta koje je pravilo vodozastoje na rijeci Bosni. Siguran sam da ćemo zajedno sa ‘Vodama Srpske’ urediti korito Bosne i zaštiti Doboj, koji je pretrpio štetu od 292 miliona KM u poplavama – naveo je Jerinić.