Vlada: Zvorničko naselje Kiseljak postaje dio opštine Lopare

15
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o pripajanju dijela grada Zvornik opštini Lopare, kojim će dio zvorničkog naselja Kiseljak, površine 193 hektara pripojiti naselju Podgora na području Lopara.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da će se donošenjem ovog zakona stvoriti bolji uslovi izgradnje, razvoja i održavanja osnovne infrastrukture, pružanja i korišćenja komunalnih i drugih usluga za stanovništvo područja koje se pripaja opštini Lopare, a posebno upravljanje javnim putevima i komunalnim otpadom.

O ovoj teritorijalnoj promjeni postoji saglasnot grada Zvornik i opštine Lopare.

Nacrt zakona o pripajanju dijela grada Zvornika opštini Lopare Narodna skupština razmatrala je i usvojila na protekloj redovnoj sjednici u martu.

Prijedlog zakona o pripajanju dijela grada Zvornik opštini Lopare nema razlika u odnosu na Nacrt zakona, budući da tokom rasprave nije bilo primjedaba na zakonska rješenja, dodaje se u saopštenju.

O Prijedlogu zakona, kako se navodi, pribavljena su sva pozitivna mišljenja.

Ženama na selu 90.000 dolara do kraja godine

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o sprovođenju projekta „Žene pokretači razvoja u poljoprivredi i ruralnim sredinama“ kojim se planira dodjela 90.000 dolara za ovu i isti iznos za narednu godinu.

Bespovratna sredstva će se isplaćivati kroz postojeći mehanizam podsticaja u poljoprivredi koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva će se isplaćivati u vidu grantova za žene preduzetnice u ruralnim sredinama, a prema uslovima koje će propisati Ministarstvo, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Projekat ima za cilj da otkloni strukturalne barijere kroz uvođenje tehnologija, koje bi uštedjele vrijeme i rad i inovativne izvore finansiranja, te kroz osposobljavanje žena da se bolje nose sa izazovima, da poboljšaju standarde življenja i socio-ekonomski položaj i živote svojih porodica u ruralnim sredinama.

Glavni cilj je osposobiti korisnice kroz uspostavljanje platformi za umrežavanje i pružanje sveobuhvatne obuke u poslovanju i upravljanju farmama, digitalizaciji i drugim vještinama kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH.

Ukupna vrijednost projekta za period maj 2023. – septembar 2025. godine je 671.000 dolara.

U informaciji se navodi da je u nastojanju da se suzbije rodna ekonomska nejednakost i unaprijedi ekonomsko jačanje žena u ruralnim područjima, ovaj projekat pokrenula Organizacija UN za rodnu ravnopravnost, u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu /FAO/ i uz podršku strateškog partnerstva Švedske.

Prihvaćeno zaduženje od 7,6 miliona evra za četiri psihijatrijske ustanove

Vlada Srpske donijela je danas odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske od 7.699.464 evra kod Razvojne banke Savjeta Evrope po projektu rekonstrukcije, izgradnje i opremanja objekata četiri psihijatrijske ustanove.

Projektom su obuhvaćene Klinika za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča i Dom za lica sa invaliditetom Višegrad, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Imajući u vidu trenutno odobreni iznos sredstava, realizacija ovog projekta odvijaće se kroz faze, te će se iz odobrenog zajma prvenstveno završiti izgradnja i opremanje Klinike za psihijatriju Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Vlada je saglasna da se shodno preostalim raspoloživim sredstvima i prema planu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, izvrši rekonstruisanje i opremanje ostalih ustanova obuhvaćenih projektom.

Na današnjoj sjednici je prihvaćena informacija o obavljenim pregovorima sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope, kao i prijedlog okvirnog sporazuma o zajmu između ove banke i BiH, po navedenom projektu u okviru kojeg je za te namjene Banka odobrila 7.699.464 evra.

Iz Vlade podsjećaju da je u okviru realizacije projekta rekonstrukcije, izgradnje i opremanja objekata četiri psihijatrijske ustanove, u prethodnom periodu završena projektno-tehnička dokumentacija za te namjene za četiri psihijatrijske ustanove za zbrinjavanje osoba sa problemima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj.

Navedeno zaduženje prestavlja 68,88 odsto od ukupnog zaduženja odobrenog za BiH.