Vlada utvrdila Prijedlog dopuna Zakona o zaduživanju

18
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, s ciljem jednostavnijeg finansiranja, finansijskog rasterećenja, te poboljšanja likvidnosti i solventnosti javnih preduzeća.

– Cilj je razvoj domaćeg finansijskog tržišta korištenjem različitih instrumenata, sa naglaskom na instrumente duže ročnosti. Dopuna zakona je u skladu sa opredjeljenjem Vlade da pomogne privredi u prevazilaženju poteškoća sa kojim se suočila zbog negativnih posljedica uzrokovanih virusom korona – saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Dopunama se u zakonu dodaju novi stavovi kojima se stvaraju mogućnost izdavanja garancija Republike Srpske za obaveze nastale zaduženjem emisijom dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti javnih preduzeća za projekte od posebnog značaja za Srpsku.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću, s ciljem usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske.

Utvrđen je prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2021. godinu, kojom je definisano da maksimalan iznos stanja kratkoročnog duga ne može biti veći od osam odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, što prema usvojenom drugom rebalansu budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 224,2 miliona KM.

Ministri su utvrdili prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini.

Iznos predložen ovom odlukom predstavlja okvir do kojeg je moguće izdati garancije Republike Srpske u fiskalnoj 2021. godini, te definiše da ukupna izloženost po izdatim garancijama Srpske ne može preći zakonom definisano ograničenje od 15 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godine, Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, po hitnom postupku i Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.