Vlada: Za dionicu auto-puta Vukosavlje-Brčko 600 miliona KM

47
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko, a procijenjena vrijednost kapitalne investicije je 600 miliona KM.

Vlada je saglasna da se finansiranje, projektovanje i izgradnja ove dionice realizuje posredstvom takmičarskog dijaloga u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, tokom kojeg će biti definisani svi aspekti ovog kapitalnog projekta.

Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016-2025. godine, kojom se predviđa dugoročni razvoj mreže javnih puteva, propisano je da je projekat koji će na teritoriji Srpske doprinijeti poboljšanju međunarodnog, regionalnog i unutrašnjeg transporta, između ostalog, izgradnja auto-puta Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-granica sa Srbijom, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Akcionim planom izgradnje auto-puteva određeno je da će dionica auto-puta Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-granica sa Srbijom, u dužini od oko 70 kilometara, biti realizovana kroz izgradnju dvije dionice, i to Vukosavlje-Modriča-Brčko, u dužini od 33 kilometra, te Brčko-Bijeljina-granica sa Srbijom u dužini od 37 kilometara.

Svrha projekta auto-puta Vukosavlje-Brčko je da omogući bolje povezivanje mreže auto-puteva unutar Republike Srpske, uključujući i povezivanje sa Srbijom, zatim razvoj lokalnih zajednica i lokalne i regionalne ekonomije, čime se postiže jednaka važnost projekta na lokalnom i nivou cijele Republike Srpske.

Usvojen i Prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u Srpskoj (2020-2030. godine), koja se donosi radi obezbjeđivanja uslova za održivi razvoj socijalnog stanovanja u Srpskoj.

Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj je dio stambene politike Srpske, kojim se na sistemski način obezbjeđuju uslovi za rješavanje stambenog pitanja svim fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da samostalno obezbijede stambeno pitanje na tržištu, koje bi bilo dostojno čovjeka.

Svrha Strategije je povećanje povoljnijih stambenih rješenja, proširenje kruga porodičnih domaćinstava kao potencijalnih korisnika koji učestvuju u stambenoj potrošnji da bi mogli ostvariti pravo na ovaj vid stanovanja, stambeno zbrinjavanje ranjivih kategorija, kao i ostalih kategorija obuhvaćenih ovom strategijom.

Opšti strateški cilj Strategije je da se obezbijedi dostupno socijalno stanovanje na teritoriji Republike Srpske, te omogući pristup, po nižim cijenama, odgovarajućeg stanovanja licima koja zbog različitih razloga ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, u skladu sa zakonskim propisima kojima su regulisana pitanja socijalnog stanovanja.