Žan Fuko dokazao rotaciju zemlje i izmjerio brzinu svjetlosti

55
Foto: Žan Fuko

Žan Bernar Leon Fuko (1819-1868), francuski fizičar koji je s Armanom Fizoom izmjerio brzinu svjetlosti 1850. godine uporedivši brzine u vakuumu, vazduhu i različitim providnim sredinama, rođen je 18. septembra 1819. godine.

Ogledom s klatnom (Fukoovo klatno) dokazao je rotaciju Zemlje.

Ovaj čuveni eksperiment izveo je sa klatnom obješenim o kupolu Panteona.

Fuko je pronašao žiroskop i usavršio teleskop, preporučivši upotrebu paraboličnih ogledala sa posrebrenim staklom.

Takođe, otkrio je vrtložno-vihorne struje u metalnim masama,

Njegovo ime nalazi se na spisku 72 naučnika ugraviranih na Ajfelovom tornju.