Žunić: U Sarajevu zaposleno samo 15 Srba, šta je sa predratnih 157.000?

22
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je na nivou Kantona Sarajevo na dan, 30. septembar 2019. godine bilo zaposleno samo 15 Srba od predratnih više od 157.000 koji su živjeli u tom gradu.

– Kakva je to multietničnost koju zagovarate – rekao je Žunić, replicirajući poslanicima Poslaničke grupe „Zajedno za BiH“ tokom poslaničke rasprave u Skupštini o specijalnom izvještaju Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta i kantonima FBiH prema budžetskim jedinicama, sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

On je rekao da je situacija, kada je riječ o Srbima, slična i na nivou Federacije BiH.

– To što govorite je standardna bošnjačka politika, a to je uloga vječite žrtve od rata naovamo – rekao je Žunić.

Njegova stranačka koleginica Dušica Šolaja upozorila je da je prema nacionalnoj strukturi zaposlenih u organima i institucijama na nivou FBiH na dan, 30. septembar 2019. godine Bošnjaka bilo 2.675, Hrvata 924, a Srba samo 97.

S druge strane, Begija Smajić iz Poslaničke grupe „Zajedno za BiH“ upozorila je da je u Srpskoj, u institucijama, zaposleno samo 1,3 odsto ili 53 Bošnjaka, a Srba 3.815.

– Poručila bih vlastima da ovo nije entitet samo srpskog već i ostalih konstitutivnih naroda. Tražimo da budemo uvažavani i zastupljeni jer nam je to ustavom zagarantovano – rekla je Smajićeva.

Prema podacima koje su dobili ombudsmani za ljudska prava BiH, u upravnim organizacijama i regulatornim tijelima na nivou BiH na dan, 30. septembar 2019. godine, Bošnjaka je bilo 6.899, Srba 5.639, a Hrvata 2.887.

– Nacionalna struktura zaposlenih u organima i institucijama na nivou Brčko distrikta na dan, 30. septembar 2019. bila je – Bošnjaci 1.392, Srbi 1.328 i Hrvati 521 – navodi se u Izvještaju.