Žunić: Veliki pomak u izdvajanjima za privredu

67

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić podržao je planirani budžet Srpske za iduću godinu i istakao da je učinjen veliki pomak kada je riječ o izdvajanjima sredstava za privredu.

– To se vidi po efektima, broju radnika koji je ostao i dobiti koju ostvaruju naša preduzeća. Vidi se i po početku dizanja plata u privrednom sektoru. Podrška za budžet za 2022. godinu i podrška Vladi na svim uspjesima u ovim godinama teške borbe – istakao je Žunić tokom rasprave o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.

On je naglasio da je u proteklom periodu više od 320.000.000 KM izdvojeno iz budžeta za suzbijanje posljedica pandemije virusa korona.

– Od toga, 74 miliona KM za podršku privrednim subjektima, a 157 miliona KM za zdravstvenu zaštitu – naveo je Žunić.

On je rekao da je najvažnije da je zadržana stabilnost sistema, da budžet raste, te da je ispunjeno sve što je zacrtano u okviru socijalne politike, davanja i investicija.

Govoreći o izdvajanjima koja su povećana u prijedlogu budžeta za 2022. godinu u odnosu na rebalans budžeta 2021. godine, Žunić je naveo da su izdvajanja za penzije veća za 5,1 odsto.

– Teška je realnost sa kojom se susrećemo broj penzionera koji polako dostiže broj radnika. To je nešto sa čim treba da se izborimo i moramo napraviti dobre planove i analize, te što prije to poboljšati – rekao je Žunić.

On je istakao da su izdvajanja za zdravstvo za iduću godinu veća za 34,2 odsto u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta.

– Za izgradnju bolnica u Republici Srpskoj planirano je 59,9 miliona – naveo je Žunić.

Opozicija o budžetu

Poslanik PDP-a Perica Bundalo rekao je da je Klub poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Srpske podnio tri amandmana na prijedlog budžeta za 2022. godinu, od kojih je prvi da se u Ministarstvu prosvjete i kulture predvidi tekući grant od 500.000 KM za izradu Projekta izgradnje Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina.

Prema njegovim riječima, sredstva bi bila obezbijeđena iz budžetske rezerve.

– Narodna skupština je 2018. godine usvojila idejno rješenje za izgradnju Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina i procjena ukupne cijene izgradnje iznosila je oko 16 miliona KM. Prema građevinskim standardima i tržišnim okolnostima cijena izrade projekta, nadzora i revizije iznosi oko tri do četiri odsto, tako da je predloženi iznos dovoljan za obezbjeđenje uslova za početak izgradnje – rekao je Bundalo, tokom rasprave.

On je naglasio da se nema više vremena za odgađanje početka izgradnje Memorijalnog centra Donja Gradina, kao istorijskog projekta.

– Donja Gradina mora biti predstavljena svakom stanovniku Republike Srpske i svakom ko dolazi u Republiku Srpsku. To je najveće stratište koncentracionog logora Jasenovac – istakao je Bundalo.

PDP predložio je zaključak da Narodna skupština zaduži Vladu Srpske da razmotri osnivanje fondacije „Donja Gradina“ radi obezbjeđivanja uslova za izgradnju Memorijalnog centra u tom spomen-području kroz lični odnos svakog pojedinca i nacije u cjelini.

Poslanik SDS-a Milan Radović rekao je da je Klub poslanika SDS-a podnio tri amandmana na prijedlog budžeta Republike Srpske za iduću godinu i traži da planirana sredstva za borački dodatak sa 64.912.900 KM budu povećana na 184.912.900 KM.

– Predloženi amandmani usmjereni su na poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa boraca Republike Srpske i njihovih porodica. Mjesečni borački dodatak isplaćuje se borcima u visini 1,6 KM za svaki mjesec. Predlažemo da se obračun boračkog dodatka ubuduće vrši bar po cijeni pet KM za svaki mjesec proveden u Vojski Republike Srpske – naveo je Radović tokom rasprave o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022.

On je istakao da povećanje plata i rasterećenje privrede planirano predviđenim budžetom za narednu godinu predstavlja dobar signal.

– Potrebno je boriti se za nova radna mjesta i investicije, te povećati subvencije za domaću privredu – rekao je Radović.