Amidžić: Usvojena i odluka o raspodjeli sredstava RAK-a

6
Foto: Klix.ba

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da su danas u Mostaru na sjednici Savjeta ministara usvojena dva bitna dokumenta – budžet institucija BiH za 2024. godinu i dokument o raspodjeli viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije.

– U proteklom periodu sam govorio da ima oko 600 miliona KM, što je višestruko veći iznos od granta koji možemo dobiti kada je u pitanju plan rasta. To su naša sredstva koja stoje neutrošena. Danas smo, ako izuzmemo Upravu za indirektno oporezivanje i „Elektroprenos“, gotovo 75 miliona KM sredstava RAK-a stavili u funkciju – rekao je Amidžić.

On je pojasnio da je od tog novca 10 miliona KM otišlo prema servisima, odnosno javnim emiterima, a preostalih oko 17 miliona za izgradnju mostova i nekih projekata koje će raditi ministarstvo saobraćaja.

Dio sredstava biće uplaćen Vladi Republike Srpske i Vladi Federacije BiH, koje će da odrede prioritetne projekte.

– Pored toga smo usvojili budžet. On nema razvojnu komponentu. Gotovo milijardu odlazi na plate, a 100 miliona na kapitalna ulaganja i 200 miliona na različite vrste materijalnih troškova. Pozivam ostale kolege da ostala sredstva stavimo u funkciju – rekao je Amidžić.

Govoreći o neraspoređenim sredstvima za putarine, Amidžić je rekao da se 250 miliona KM nalazi na računima i da su ta sredstva uplatili građani da bi se radili auto-putevi i putevi.

– Ja samo član uprave, ne tražim ništa novo. Samo postavljam pitanje zašto se ne uradi to kao u prethodnom periodu. Niti su prije njih bili veći Bošnjaci ili Hrvati, niti sam ja veći Srbin. Nije to stvar politike. To je stvar normalnog života u BiH. Neka mi neko objasni zašto stoje ta sredstva na računu – upitao je Amidžić.

On kaže da pojedini članovi spominju odgovornost, ali da će on zatražiti neku drugu vrstu odgovornosti ako se ovo pitanje ne riješi.

– Ovo je za mene neprihvatljivo i na tome ću insistirati – poručio je Amidžić.

On je podsjetio na sastav Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i rekao da ako je neka šteta napravljena na račun bilo kog entiteta da svi treba da odgovaraju.

– Zakon je predvidio da se ta sredstva mogu privremeno podijeliti na bazi privremenih koeficijenata, a neko to ne želi. Mi smo i korigovali tu odluku gdje smo se obavezali da ako se utvrdi da je Republika Srpska oštećena ili Federacija, da se po automatizmu sredstva sa jedinstvenog računa namire ali i dalje ima odbijanje. Veća je krivična odgovornost ovo što mi sada radimo. Ko će platiti kamate i kilometre. Kada govorimo o javnom preduzeću, „Autoceste“ su u nezavidnijoj poziciji nego „Autoputevi“. U njihovo ime obaveze plaća Vlada FBiH – rekao je Amidžić.

Amidžić je rekao da nisu tačne tvrdnje da su sredstva za Memorijalni centar Potočari umanjena, već da je ta institucija tražila manje sredstava nego u prošloj godini i da je odobreno koliko su i tražili.