Blagojević: Moralni sunovrat CIK-a BiH

11
Foto: ATV

Profesor Ustavnog prava Milan Blagojević istakao je da svaki izabrani ili imenovani zvaničnik u organu kakav je CIK BiH uvijek može biti razriješen sa funkcije prije isteka mandata i može ga razriješiti organ koji ga je imenovao, jer onaj ko imenuje ima pravo i da razriješi uvijek, osim kada je Ustavom ili zakonom izričito propisano da mu je zabranjeno da razriješi imenovana lica prije isteka mandata.

Blagojević je rekao da takvu zabranu ne propisuje ni Ustav BiH ni Izborni zakon, niti bilo koji drugi zakon.

– A ne može ta zabrana ni biti propisana po logici stvari, po zdravoj pameti, jer bi onda to značilo da imenovano lice može raditi kako hoće, pa i protivno zakonu, kao CIK u slučaju ponovnog kontrolnog brojanja ili onog očigledno nevažećeg glasačkog listića za Dom naroda iz NSRS, a da mu niko ne može ništa, bez obzira na nezakonit rad i štetu koju takvim radom nanosi državi i društvu – naveo je on.

Blagojević ističe da je današnje saopštenje CIK-a „dokaz moralnog sunovrata te institucije u njenom sadašnjem personalnom sastavu“.

– Naime, sada, kada se radi o njihovom opozivu koji ima uporište i u Ustavu BiH i u zakonu, iz razloga na koje je prethodno ukazano, iz CIK-a kažu da su protiv onih koji „promovišu zakonski nepostojeće konstrukcije“, kako su naveli u svom saopštenju. A to što oni promovišu zakonski nepostojeću konstrukciju „ponovnog kontrolnog brojanja glasačkih listića“ nikom ništa. Zato njihovo ponašanje ne samo što nema pravnog osnova, već je probilo i sve moralne vrijednosti i pragove – poručio je Blagojević.