Blagojević: Šmit nema diplomatski imunitet

111
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Piše: Milan Blagojević, profesor ustavnog prava i savjetnik za ustavno-pravna pitanja srpskog člana Predsjedništva BiH

Kristijan Šmit iznosi pravno neutemeljenu tvrdnju da je, kako su prenijeli mediji, „zaštićen Bečkom diplomatskom konvencijom i da uživa imunitet“. Međutim, upravo se na ovome može vidjeti, i vidi se, zašto Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i da upravo zbog toga ne uživa diplomatski imunitet.

Međutim, upravo se na ovome može vidjeti, i vidi se, zašto Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i da upravo zbog toga ne uživa diplomatski imunitet.

Naime, članom 3 Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog ugovora strane potpisnice tog ugovora ( Republika Srpska, Federacija BiH, tadašnja R BiH, SR Jugoslavija i Republika Hrvatska) ugovorile su i tim ugovorom propisale da će „visokom predstavniku odobriti iste privilegije i imunitete koje uživaju diplomatski agenti po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima“.

Ključna stvar u citiranoj ugovornoj odredbi je da strane ugovornice priznaju diplomatski imunitet samo pod uslovom da se radi o licu koje je visoki predstavnik.

Međutim, Kristijan Šmit nije visoki predstavnik i usljed toga nema ni diplomatski imunitet. Naime, nije sporno da visoki predstavnik, kako je pokazano, prema Dejtonskom sporazumu i Konvenciji o diplomatskim odnosima, uživa diplomatski imunitet. Ali, da bi osoba imala taj imunitet mora prethodno biti imenovana na tu funkciju relevantnom rezolucijom SB UN, kako je propisano članom 1 stav 2 Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.

Šmit nije imenovan za visokog predstavnika prema tom pravilu međunarodnog prava i zato nije visoki predstavnik pa, u konačnom, nema ni diplomatski imunitet.

U konkretnom slučaju on nije diplomata ni po nekom drugom osnovu.

Jer, on se ovdje bez valjanog pravnog osnova predstavlja samo kao visoki predstavnik, ali nema imenovanje za to u skladu sa međunarodnim pravom. Na drugoj strani, Šmit ovdje nije došao kao ambasador Njemačke pa zato ni po tom osnovu ne može uživati zaštitu koju pruža navedena Konvencija o diplomatskim odnosima.