Čistoća kiseonika za zdravstvene ustanove 99,5 odsto

3
Foto: iStock

Direktori privrednih subjekata Republike Srpske koji snadbijevaju kiseonikom sve zdravstvene ustanove u Srpskoj, a koji su suočeni sa neargumentovanim, neosnovanim i netačnim optužbama, energično su odbacili sve insinuacije o štetnosti kiseonika po zdravlje građana, pri čemu odgovorno tvrde da je čistoća kiseonik 99,5 odsto, kao i u EU, i ni na koji način nije i ne može ugrožavati zdravlje građana.

U saopštenju nakon današnjeg sastanka direktora ovih privrednih subjekata, koje je potpisao advokat Goran Vasilić kao punomoćnik koji zastupa interese ovih privrednih subjekata, posebno se ukazuje na odsustvo struke po ovom pitanju koje direktno doprinosi daljem izazivanju panike i straha građana i daje prostor da se ovako važna tema raspravlja na području van naučnog i zdravstvenog aspekta.

– Traži se od nadležnih institucija da hitno izvrše uzorkovanje i kontrolu zatečenih količina kiseonika u zdravstvenim ustanovama koji su ovi privredni subjekti iz Republike Srpske isporučili radi njegove analize s ciljem upoznavanja javnosti o egzaktnim pokazateljima kvaliteta a radi sprečavanja bilo kakvih daljih nagađanja o kvalitetu kiseonika – ističe se u saopštenju.

Direktori ovih privrednih subjekata upozoravaju sve faktore zdravstvene zaštite, kao i nadležne institucije na veoma složenu situaciju u pogledu snadbijevanja kiseonikom zdravstvenih ustanova iz više razloga, a među kojima su prvi ograničeni proizvodni kapaciteti u regionu i šire.

– Nametnuta situacija je objektivno daleko složenija nego što je to istrgnuto iz konteksta, saopšteno u posljednja 72 časa, pri čemu ukazujemo na ogromne napore koje su ovi privredni subjekti ulagali i ulažu u snadbijevanju zdravstvenih ustanova kiseonikom u Republici Srpskoj i linč kome su izloženi. Suočeni sa stvarnim problemima u snadbijevanju i povećanom potrošnjom kiseonika sa jedne strane, etičkim dilemama nastavka daljih isporuka kiseonika pod nametnutim pritiskom i tenzijama, pozivamo sve nadležne institucije Republike Srpske, uključujući i Agenciju za lijekove BiH, da se održi hitan sastanak, kako bi razriješili dalje snadbijevanje zdravstvenih ustanova Republike Srpske jer zdravlje i životi ljudi nemaju alternativu – naglašava se u saopštenju.