Članovi Predsjedništva BiH primili zamjenicu direktora USAID-a

21
Foto: Predsjedništvo BiH

Zamjenica direktora USAID-a Boni Glik je u prvoj zvaničnoj posjeti BiH i prenijela je pozdrave predsjednika SAD-a Donalda Trampa, te zainteresovanost američkog predsjednika i američke vlade za napredak BiH i daljnu dobru saradnju USAID-a i BiH, kao i američke vlade sa vladom BiH.

Razgovarano je o aktuelnoj podršci koju USAID pruža Bosni i Hercegovini s ciljem njene ekonomske, političke i društvene samoodrživosti, ojačavanju civilnog društva. kao i potrebi da se BiH značajnije suoči sa problemom trgovine ljudima.

Oblasti u kojima USAID planira nastaviti da radi sa BiH su i sfere vladavine prava i pravosudne refome, te vladavina zakona.

Sagovornici su razgovarali na temu važnosti unapređenja saradnje USAID-a i BiH, a rečeno je da USAID učestvuje u implementaciji većeg broj projekata koji su usmjereni ka pružanju pomoći svim nivoima vlasti u BiH u postizanju ciljeva u harmonizaciji ekonomskog prostora, efikasnoj i transparentnoj državnoj instituciji sa jakim civilnim društvom i izgradnji multietničkog i tolerantnog društva.

Razgovarano je o potrebi implementacije Strategije o borbi protiv trgovine ljudima na nivou BiH, jer je to oblast od velike važnosti u kojoj BiH treba unaprijediti saradnju sa USAID-om.

USAID očekuje da bosanskohercegovacke vlasti učine dodatne napore kako bi ostali u kategoriji TIER2, odnosno prelazak u kategoriju TIER3 bi značio mogući prekid međunarodne pomoći USAID-a. U tom pogledu, istaknuto je da se sve državne institucije, policijske agencije i pravosudni organi trebaju trebaju dodatno angažovati u borbi protiv trgovine ljudima, kako bi Bosna i Hercegovina zadržala status TIER2 i eventualno prešla u bolju kategoriju TIER1.

Takođe je razgovarano o energetskom sektoru i zakonskoj regulativi ove oblasti. Treba raditi na povećanju potencijala energetskog tržišta te unapređenju sistema, što bi BiH dovelo u bolju poziciju na međunarodnom tržištu.

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost za kontinuiranu podršku i interes američke vlade i USAID-a za napredak BiH i izrazili opredjeljenje za nastavak dobre saradnje.