Cvijanović: Preglasavanje s namjerom daljeg falsifikovanja i lažnog prikazivanja stanja u BiH

9
Foto: Borislav Zdrinja/SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Predsjedništvo BiH zloupotrebljeno, kao i da su materijal i zaključci do kojih se došlo preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva, štetni po interese Republike Srpske, te da su napravljeni s namjerom daljeg falsifikovanja i lažnog prikazivanja stanja u BiH.

U obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o vetu na „zaključak Predsjedništva povodom eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka države BiH“ koji je usvojen bez konsenzusa, Cvijanović je rekla da nije tajna da u okviru BiH postoje nepomirljivi stavovi po pitanju uloge međunarodnog faktora, odnosa prema zemljama regije, odnosima između različitih nivoa vlasti u BiH, a konačno, i u vezi sa identifikacijom uzroka mnogobrojnih kriza kroz koje BiH prolazi duži niz godina.

Prema njenim riječima, jasno je da političari iz reda bošnjačkog naroda smatraju da međunarodni faktor treba da ispunjava njihove političke želje u obračunu sa ustavnim i konstitutivnim dijelovima BiH ili političkim akterima koji ne dijele njihove političke unitarističke vizije.

– Isto tako, jasno je i da institucije Republike Srpske ne žele da se odreknu svojih ustavnih prava. Konačno, kako bi sve to izgledalo kad bi se institucije Republike Srpske odrekle svog ustavnog kapaciteta vidi se i na ovom primjeru preglasavanja u Predsjedništvu BiH, koje je i povod za sazivanje ove posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, ali i po brojnim drugim primjerima iz svakodnevne prakse u kojima se uporno nastoje umanjiti ustavne nadležnosti Republike Srpske – navela je Cvijanovićeva.

Foto: Borislav Zdrinja/SRNA

Ona smatra da su najveći uzročnici kriza u BiH pretenzije političara iz reda jednog naroda na štetu drugih, što prepoznaje i u političkom narativu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, a ove su pretenzije, nažalost, najčešće sinhronizovane i podržane i od dijela stranog faktora, koji je generator mnogobrojnih kriza u BiH.

– Zato i ne čudi što bošnjački političari uporno pozivaju strance da djeluju protiv onih koje ne trpe u zajedničkoj državi, ali jeste čudno, i za svaku je osudu, to što im ti stranci u tome udovoljavaju – konstatovala je Cvijanović.

Ona je ponovila da Narodna skupština Republike Srpske nije dužna da polaže račune Predsjedništvu BiH niti ono može da preispituje njene akte.

– To zna i predlagač sporne tačke do čijeg usvajanja je došlo preglasavanjem. Cijenim da je njegov motiv, osim evidentne netrpeljivosti koju ima kad je riječ o Srbima, Republici Srpskoj i Srbiji, i želja da zloupotrijebi zajednički organ, kakav jeste Predsjedništvo BiH, kako bi nastavio da u domaćoj i međunarodnoj javnosti plasira optužbe na račun Republike Srpske za navodno ugrožavanje Dejtonskog sporazuma i ustavnog poretka BiH – naglasila je Cvijanović.

Narodna skupština Republike Srpske nije donijela niti jedan akt kojim se narušava teritorijalni integritet BiH, rekla je ona, ali jeste ukazala na devijacije nastale putem stranog intervencionizma zbog kojeg postoje značajne razlike između onog što je propisao Ustav, i onog što imamo u praksi na institucionalnom planu.

Takođe, dodala je srpski član Predsjedništva BiH, Narodna skupština Republike Srpske jeste ukazala da BiH nema istinski suverenitet sve dok obaveze domaćih institucija uzurpiraju neizabrani stranci.

– Čak ni visoki predstavnici koji su izabrani u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma nemaju pravo da donose zakone, niti odluke kojima se proglašavaju zakoni. U pogledu Kristijana Šmita taj problem postaje još evidentniji, prvo zato što on nije izabran u skladu sa dejtonskom procedurom, a potom i što je vršio zakonodavne intervencije za koje nema ovlaštenje ni po domaćem, ni po međunarodnom pravu – ukazala je Cvijanović.

Foto: Borislav Zdrinja/SRNA

Takođe, navela je ona, Narodna skupština Republike Srpske jeste ukazala i na političku obojenost Ustavnog suda BiH, tražeći da ova institucija dobije kredibilitet i integritet koji zaslužuje, a koji zbog svoje prakse nema, jer se upušta u kreiranje novih ustavnih rješenja umjesto da štiti postojeća.

– Treba podsjetiti da je, primjera radi, prije par godina lider SDA i javno govorio da su Ustavni sud sa stranim sudijama i OHR poluge bošnjačke politike i da se kao takvi moraju očuvati. O tome u kojoj mjeri su na sceni dvostruki standardi i aršini, može poslužiti i sljedeći primjer. Naime svi domaći i strani navodni i lažni ustavobranitelji nas uporno upozoravaju da se odluke Ustavnog suda BiH moraju poštovati, pa onda mi njih s pravom pitamo šta ćemo sa odlukom tog istog Ustavnog suda BiH iz 2006. godine u kojoj je rečeno da visoki predstavnici, da bi to i bili, moraju biti verifikovani u Savjetu bezbjednosti UN – istakla je Cvijanović.

Ona je upitala da li odluke tog suda treba poštovati i kad je riječ o Kristijanu Šmitu, ili samo onda kad se njima ostvaruje njihov politički cilj protiv Republike Srpske?

– Onda predlagač ovog spornog materijala, bošnjački član Predsjedništva BiH, pretvarajući se da je ustavobranitelj, poziva tog istog Kristijana Šmita, koji po tumačenju Ustavnog suda BiH nije visoki predstavnik, da sankcioniše Republiku Srpsku, njene institucije i predstavnike, optužujući ih da ruše ustavni poredak! To već dovoljno govori o tome u kakvom pravnom i političkom ludilu živi BiH. A, da ne pominjemo kako onda takav Kristijan Šmit mijenja Krivični zakon BiH da bi krivično bio gonjen onaj ko ne poštuje njegove odluke! I sve to je našim kolegama bošnjačkim političarima u redu, jer kako javno i rekoše, OHR i Ustavni sud su njihove poluge moći – naglasila je srpski član Predsjedništva BiH.

Ona je pozvala narodne poslanike da dvotrećinskom većinom podrže proglas o proglašenju osporenog akta kao veoma štetnog po vitalni entitetski interes Republike Srpske i na taj način pokaž svoj stav prema preglasavanju i lošim kvalifikacijama upućenim na račun Republike Srpske.